I dag avslutas den åttonde förhandlingsrundan om ett nytt frihandelsavtal (TTIP) mellan EU och USA. Den hetaste frågan – ett investeringsskydd – ligger fortfarande på is.

Investeringsskyddet – ISDS – har blivit något av en elefant i rummet då EU och USA förhandlar om ett nytt frihandelsavtal.

– Det har inte varit några förhandlingar om ett investeringsskydd denna vecka, sa EU-kommissionär Cecilia Malmström i samband med att den åttonde förhandlingsrundan om ett nytt avtal höll på att avrundas.

Frågan om ett investeringsskydd är mycket kontroversiellt. Särskilt i Tyskland. Där har också tyska metallfacket IG Metall tagit ställning emot frihandelsavtal.

De svenska facken – LO, TCO och Saco – vill dock ha ett frihandelsavtal, som de hoppas ska leda till att fler jobb skapas.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att det brådskar.

Det finns ett fönster öppet några månader till, jag vill skicka med att man ska sätta fart på förhandlingarna, säger han.

Det amerikanska presidentvalet hålls nästa år men bedömningen EU och många andra gör är att om huvudbitarna i ett avtal inte är på plats innan valrörelsen drar igång så kommer det att dröja länge innan det blir något.

Dessutom förhandlar USA om ett frihandelsavtal med flera andra asiatiska länder. Risken finns att om ett sådant avtal sluts innan det med EU kan det påverka uppgörelsen mellan EU och USA. Unionen hamnar på efterkälken och kan, enligt LO-basen, leda till att det blir mindre ”progressiva skrivningar” i TTIP.

Den svåraste frågan handlar om investeringsskyddet.

USA vill ha ett investeringsskydd för att slippa lösa tvister i nationella domstolar – som i till exempel Rumänien och Bulgarien. Flera EU-länder, och fack, vill dock inte ha ett investeringsskydd.

Handelskommissionär Cecilia Malmströms jobb är därför att hitta en medelväg.

Än så länge verkar taktiken från EU:s sida fortfarande vara att klara av så många frågor som möjligt och skjuta den känsligaste till sist.

Den här veckan har TTIP-förhandlingarna handlat om tullar och om öppningar i tjänstemarknaden. Cecilia Malmström nämnde även en tredje fråga som tagits upp denna vecka. Den handlar om att EU-företag ska få bättre möjligheter att delta vid offentliga upphandlingar i USA.

– Ett exempel är det finska företag med 2000 anställda som tillverkar landningsljus för flygplatser. Lamporna är godkända av amerikanska myndigheter men kan inte säljas till USA på grund av deras lagstiftning Buy American Act, sa Cecilia Malmström under ett tal i Bryssel.

Samtidigt som förhandlingarna om ett investeringsskydd lagts på is händer det saker under istäcket.

I slutet av förra veckan föreslog EU-kommissionen att unionen ska ratificera en ny FN-konvention som ska öppna för en större insyn i avtalen om investeringsskydd.

Många EU-länder, och fackföreningar, kritiserar invesreringsskyddet eftersom de är kritiska till vad de anser vara en bristande insyn i hur affärstvister avgörs.

Cecilia Malmström har sagt att unionen borde ansluta sig till FN-konventionen så fort som möjligt och redan skriva under den 17 mars.

Under tiden tickar klockan.

Läs också:

• Facken splittrade om investeringsskydd

• Frihandelsavtal närmar sig – men knäckfrågan är inte löst

• Demokratin kan hotas av nytt frihandelsavtal

• EU säger nej till investeringsskydd