Klockan 11 i dag lade ytterligare 1 300 barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ned sina arbeten för att strejka.

Varslet omfattar cirka 170 arbetsplatser, varav ungefär 60 är vård- eller hälsocentraler.

Ser mörkt ut

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, kallar situationen för ”djupt olycklig”, särskilt eftersom positionerna fortsatt är mycket låsta.

– Just nu ser det tyvärr mörkt ut. Det är djupt olyckligt att konflikten överhuvudtaget pågår och att nya stridsåtgärder bryter ut. Det här drabbar patienterna och gynnar ingen, säger hon till Arbetet.

Totalt miljontals timmar – kommer ge sämre arbetsmiljö

Låsningen sitter i kravet på en arbetstidsförkortning, säger hon vidare.

– Vi är medvetna om att det finns utmaningar gällande bemanning och arbetsmiljö i vården. Men att förkorta arbetstiden skulle snarare förvärra läget, säger hon och vidareutvecklar:

– Förslaget om de här femton minuterna kan låta lite, men om man summerar arbetstiden för alla Vårdförbundets grupper så pratar vi miljontals timmar. Att driva igenom det när det redan är väldigt svårt att bemanna, och vi står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, är att ta steg mot en försämrad arbetsmiljö.

Andra grupper kommer kräva samma

Hon pratar vidare om kompensationskrav från andra organiserade yrkesgrupper i vården. Ger SKR efter här, kommer fler följa efter, lyder resonemanget från Jeanette Hedberg.

– Tittar man på att ge alla kontaktyrken i kommuner och regioner en arbetstidsförkortning på tre timmar så skulle det leda till en kostnad på närmare 36 miljarder, säger hon.

Samtidigt jobbar ju kommunalt vårdanställda redan 37 timmar?

– Det var ett avtal som tecknades i en helt annan tid och med helt andra förutsättningar. Då fick också Kommunal avstå en del av sitt löneökningsutrymme, och vissa fick också gå upp i tid. Vårdförbundet erbjöds också samma avtal men avböjde.

Arbetstidsförkortning har blivit en het politisk fråga. Känner ni en press från andra arbetsgivarorganisationer att ”hålla emot” för Vårdförbundets krav?

– Det här är en debatt som återkommer med viss regelbundenhet. Vad som händer på den övriga arbetsmarknaden framöver vet vi inte. Just nu diskuterar man väldigt mycket för och emot, men väldigt lite hur. Den här typen av åtgärder kräver noggranna analyser. Man måste säkerställa att det faktiskt är möjligt att genomföra det innan man tar beslutet.

Ingen medlare – men SKR är med ändå

Vad gäller själva förhandlingarna finns det fortsatt ingen medlare mellan SKR och Vårdförbundet. Dock pågår medling med den andra arbetsgivarparten Sobona – och med dem för SKR löpande samtal.

Enligt Jeanette Hedberg är SKR beredd att lägga ett liknade bud som Sobona om ett sådant läge skulle uppstå.

– Det har över lag varit ett högt tonläge i de här förhandlingarna och under den här konflikten. Det gynnar inte möjligheterna att komma överens. Båda parter har nu ett ansvar att göra sitt yttersta för att hitta lösningar, säger Jeanette Hedberg.