Simon Petersson är nyss hemkommen från en resa i USA. Där har han och IF Metall varit på plats en vecka för att stötta det amerikanska bilarbetarfacket UAW med sina kontakter på Volvo lastvagnar.

Hjälper amerikanska bilindustriarbetare

UAW var facket som i höstas tog ut närmare 50 000 bilarbetare i strejk på Ford och GM och som tack vare det lyckades ro hem 25 procentiga löneökningar, extra pensionsavsättningar och bonusar till cirka 146 000 arbetare.

Ändå vill de få IF Metalls råd.

– Volvo lastvagnar är ju sammanräknat den största arbetsgivaren vi organiserar i Sverige. Vi har hjälpt UAW med kontakten med företaget i USA och även fått komma in i en av fabrikerna, säger Simon Petersson.

Likheterna mellan UAW och If Metall är annars få menar Simon Petersson. Hans bild är att han kliver in som biträdande avtalssekreterare i en period med få strejkdagar, goda samtal med motparterna och där man sällan tar ärenden till domstol.

Teslakonflikten: ”Allt vi gör är i syfte att sätta tryck på dem”

Men det är den generella bilden. För sen finns ju Tesla.

– Det är inte så att jag kommer in med något mirakelrecept. Men det är klart att det är få saker som är överordnat konflikten med TM Sweden. Min absoluta inställning är att vi ska lösa det här. Vi har ett enormt stöd i LO-familjen genom sympatiåtgärderna som vi ser har en stark effekt, säger Simon Petersson och fortsätter:

– Det sker ständigt nya saker. Hela tiden uppstår situationer som vi måste hantera. Och allt är i syfte att sätta tryck på dem att komma till förhandlingsbordet.

Har du träffat ledningen för Tesla?

– I min nya roll har jag inte träffat någon från TM Sweden än. Men det betyder inte att förbundet inte har kontakter. Vi är flera i ledningen som jobbar med detta. Just nu håller vi på att formera en ny ordning internt kring vem som sköter vad.

Vill inte kopiera Veli-Pekka

Simon Petersson efterträder Veli-Pekka Säikkälä som avtalssekreterare – en veteran inom förbundet som många gånger utpekats som en av Sveriges mäktigaste personer inom svensk lönebildning.

Visst är det stora skor att fylla, medger Simon Petersson. Samtidigt handlar det inte om att kopiera sin företrädare, säger han.

– Jag har fått den här frågan nu några gånger, hur det känns att kliva in efter Veli-Pekka. Jag är såklart väldigt stolt. Men jag kan inte jämföra mig med honom. Tänker man så landar man fel tror jag. Det är heller inte vad jag ska göra, utan vad vi ska göra.

Tror på märket

Ungefär samma svar ger han vad gäller frågetecknen kring industrinormeringens varande eller icke-varande. Det handlar inte om hans inställning till frågan – utan om organisationens.

– Det är IF Metalls medlemmar som formerar förbundets strategiska mål. På det sättet handlar det varken om mina eller Veli-Pekkas åsikter. Jag har ingen annan inställning till märket än IF Metall. På det sättet är det tråkiga svaret att det är business as usual.

Fakta: Simon Petersson – gjuteriarbetare från Emmaboda

Ålder: 34 år

Bakgrund: Började industrikarriären på Xylem Water Solutions i Emmaboda som 20-åring där jobbade som gjutare. Blev snabbt förtroendevald på arbetsplatsen. Har tidigare varit avdelningsordförande för IF Metall samt suttit i förbundsstyrelsen. Har också en kort tid varit bemanningsanställd.

Kommer senast från rollen som ombudsman på IF Metalls förhandlingsenhet där han anställdes för tre år sedan.

Aktuell: Är fram till kongressen i maj nästa år IF Metalls biträdande avtalssekreterare. Säger sig vara beredd att ”fortsätta axla rollen” om han får frågan.