De allra flesta anser nog att det finns en rimlighet i att ha statliga bolag som tar ansvar för vissa saker som är svårt att lösa på den fria marknaden. Under 40 års tid har Samhall haft ansvar för att anställa personer med funktionshinder.

Problemen med Samhall är dock stora, något som jag lyfte i min första debattartikel. I Samhalls svar visar Albin Falkmer att de inte själva förstår hur stora problemen är, eller åtminstone låtsas de inte förstå det.

400 i jobb – när målet var 1500

Albin Falkmer nämner att man förra året hade 1166 övergångar. Det är en sanning med modifikation. Han glömmer nämligen berätta att 60 procent, ungefär 700 personer, av övergångarna återvände till Samhall inom bara några månader.

Samhalls mål är 1500 övergångar, att då bara lyckas med drygt 400 övergångar kan inte ses som något annat än ett misslyckande. Att man i en tid när företagen skriker efter kompetent arbetskraft inte lyckas med fler övergångar tyder på en oförmåga från Samhalls sida att rusta sina medarbetare för att klara sig på den reguljära arbetsmarknaden.

Samhall uppmanar näringslivet att ta ansvar och anställa personer med funktionshinder. Det är helt rätt, problemet med hans resonemang är att övriga näringslivet inte har samma förutsättningar.

Staten dopar Samhall

Dels har våra företag inte staten i ryggen som kan tillföra en extra miljard när deras budget inte går ihop, likt Samhall gjorde i förra årets budget. Men framför allt får vi inte lika gynnsamma ekonomiska stöd som Samhall får.

Det gör att man inte har möjligheten att erbjuda den arbetsledning som krävs och därmed inte möjligheten att ta det ansvar som Falkmer uppmanar till.

Jag är övertygad om att fler företag gärna hade tagit ansvar i denna fråga. Men det är i praktiken omöjligt så länge Samhall har en dopad position på marknaden. 

Samhall erkänner aldrig sina egna brister. Det hade varit uppfriskande om Samhall tog ett större ansvar för den omfattande kritik som förra året gavs av både Riksrevisionen och Konkurrensverket.

I sin årsredovisning nämner man inte ens det, och på årsstämman viftades det bort, samt skylldes på arbetsförmedlingen.

Anmäler inte arbetsplatsolyckor

Samhall hävdar att de slutat ge anbud i upphandlingar som snedvrider marknaden. Det stämmer inte, vi får fortfarande rapporter från våra företag att Samhall ger anbud långt under marknadspriset.

Tyvärr är konkurrensaspekten och den osunda konkurrensen inte något som utredningen ska titta på.

Efter att jag skrev min ursprungliga debattartikel har det även framkommit att Samhall vid över 800 tillfällen de senaste åren valt att inte anmäla arbetsplatsolyckor. Detta trots att man har lagkrav på att göra det. Det är givetvis under all kritik och hade det skett i näringslivet så hade chefer fått avgå på dagen. 

Allt är inte Samhalls fel, men det är mycket som faktiskt beror på Samhall och även är deras ansvar att lösa. l Att Samhall inte tar sitt ansvar är tydligt, och det är sorgligt att de själva inte verkar inse det.

Att skylla på att näringslivet inte gör tillräckligt mycket är inte värdigt ett statligt bolag.