Samhall är med sina nästan 24 000 anställda ett av Sveriges absolut största företag. Det är ett företag som med all rätt är stolta över sitt uppdrag. Att skapa utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättningar genom att producera efterfrågade varor och tjänster är viktigt. Problemet är bara att de misslyckas på nästan alla punkter.

Säkerheten på arbetet för Samhalls anställda går definitivt att ifrågasätta. På senare tid har det rapporterats om hur de har hög grad arbetsplatsolyckor. 2023 var antalet arbetsplatsolyckor tre gånger högre på Samhall jämfört med övriga arbetsmarknaden.

Snabb ökning av arbetsplatsolyckor

Antalet olyckor har dessutom ökat snabbt på kort tid. 2021 skedde 1271 arbetsplatsolyckor på Samhall, motsvarande siffra var 1710 förra året. Det är oroväckande, och borde höja mer än ett par ögonbryn på Samhalls kontor. Personer som får jobb på Samhall måste känna sig trygga med att de kommer kunna komma hem helskinnade. 

Ytterligare ett problem med Samhall är att de misslyckas med sitt mest grundläggande uppdrag att ge utvecklande arbeten till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis har Riksrevisionen dragit lans mot Samhall. De konstaterar att Samhall brister i sitt grundläggande uppdrag att ge utvecklande arbeten till sina anställda.

Detta på grund av att de har på tok för stora personalgrupper och ett allt för ensidigt utbud av arbetsuppgifter. Detta gör att möjligheterna för Samhall att ge personer med funktionsnedsättningar individuellt anpassade jobb är små. Arbetarna får därmed inte möjlighet att utvecklas i arbetet på det sätt som behövs.

Skyller ifrån sig på Arbetsförmedlingen

Institutet för mänskliga rättigheter (MR-institutet) har släppt sin årsrapport om Sveriges utmaningar för mänskliga rättigheter i hela samhället. Institutet pekar på de inlåsningseffekter som insatser som bland annat Samhall innebär riskerar att leda till.

I sin kritik menar MR-institutet också att Sverige behöver arbeta mer aktivt för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

För trots att Samhall har det som aktivt mål att få ut personer i den reguljära arbetsmarknaden så misslyckas man fullständigt med det. Enligt deras årsredovisning från 2023 var deras mål att få ut 1500 personer i så kallade övergångar.

Man fick ut 1166 personer, men av de personerna återvände ca 700 personer. Det innebär att man inte ens lyckades få ut 500 av sina över 20 000 anställda till den reguljära arbetsmarknaden.

Detta skyllde man under sin bolagsmässa på att Arbetsförmedlingen inte skickar tillräckligt många personer med LFU. Det finns många problem med Arbetsförmedlingen, men här behöver Samhall se sig själva i spegeln.

Bidrar till osund konkurrens

Att inte bidra till osund konkurrens är även det ett uppdrag som Samhall misslyckas med. Almega har länge varit kritiska till Samhalls verksamhet och hur de beter sig på marknaden. De har bland annat blivit hårt kritiserade av Konkurrensverket för att underprissätta jämfört med marknadspris.

Samhalls underprissättning är ett stort problem för våra medlemsföretag på det sättet att det gör att de inte vinner upphandlingar. Det skapar osund konkurrens och leder i längden till andra problem.

För att summera, Samhall misslyckas med sina uppdrag. Personer med funktionsnedsättningar får inte de utvecklande arbetsplatser som de förtjänar. I stället arbetar de på arbetsplatser med en väldigt hög grad arbetsplatsolyckor. Dessutom skapar Samhall osund konkurrens.

Det är tydligt att Samhall behöver göras om i grunden, verksamheten som den ser ut idag är inte i närheten av välfungerande.