Förra året blev det svartaste året på ett decennium då 60 personer gick till jobbet i Sverige, för att aldrig komma hem igen. Det är oacceptabelt att någon säger hejdå på morgonen för att aldrig mer återse sin familj. De djupt tragiska händelserna är konsekvensen av ett bristande arbetsmiljöarbete och bara toppen av ett isberg.

Många arbetsrelaterade dödsfall är inte lika direkta och därför svårare att se i statistiken. Beräkningar visar att ytterligare cirka 3 000 personer dör i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer.  

Oacceptabelt att så många dör

Den 28 april var det Internationella arbetsmiljödagen. Bakom dagen står Internationella arbetsorganisation, ILO, som slagit fast att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet. Varje dödsfall på arbetet eller en tid efter, är en tragedi och drabbar alltför många.

Det är oacceptabelt att så många dör på eller av jobbet i ett modernt arbetsliv. Ingen ska behöva bli skadad, sjuk eller dö av jobbet. 

De flesta dödsolyckorna sker på arbetsplatser inom byggverksamhet, transport och magasinering samt jord-, skogsbruk och fiske. Flertalet av händelserna med dödlig utgång skulle ha kunnat förutses och förebyggas om rätt arbetsmiljöarbete, kunskap, skyddsåtgärder och samverkan funnits.

Samma riskfyllda händelser sker om och om igen, till exempel att människor faller från höga höjder, blir klämda eller påkörda. Alla kan begå misstag i jobbet, men det måste finnas marginaler så att det inte får katastrofala konsekvenser.  

Behövs rutiner och samordning

Förra året dog 60 personer på jobbet. Ännu fler arbetstagare dog i förtid av ohälsosamma arbetsmiljöer som till exempel stress, skiftarbete, damm och asbest. Det går att minska både antalet arbetsrelaterade dödsfall och dödsolyckor genom ett aktivt systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete.

För att skapa en säkrare arbetsmiljö behöver arbetsgivare ha rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till så att alla vet vem som ska göra vad, hur det ska göras och när.  

Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen, men fler har ett arbetsmiljöansvar. På arbetsplatser där flera företag arbetar ska ett av företagen ha samordningsansvaret för skyddsåtgärderna på den gemensamma arbetsplatsen.

Samordning är viktigt så att de inblandade företagen inte skapar risker för varandra, till exempel när lastbilschaufförer lastar och lossar gods på en arbetsplats där ett annat företag driver verksamheten. På byggarbetsplatser har även byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare ett arbetsmiljöansvar.

Involvera fler för bättre arbetsmiljö

Det är viktigt att alla som har ett arbetsmiljöansvar tar det på största allvar och sätter det i praktik på ett systematiskt sätt som involverar medarbetarna. Det är först då vi kan öka säkerheten och minska antalet dödsfall både på och av jobbet på Sveriges arbetsplatser.

Vi måste våga diskutera både risker och hur man förebygger ohälsa. Det behöver ske i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud samt andra roller som har ett arbetsmiljöansvar. De många dödsfallen och skadorna visar att vi inte gör det i tillräckligt hög utsträckning.

Låt denna dag, den internationella arbetsmiljödagen, sätta fokus på vikten av dialog och samverkan för att inte ännu fler ska skadas eller dö av jobbet.  Vi ska leva upp till att säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet. Varje arbetsrelaterat dödsfall är ett misslyckande.  Ingen ska dö till följd av sitt arbete.