Vi välkomnar att Almega serviceföretagen också ser vikten av en mer inkluderande arbetsmarknad. Vi delar även uppfattningen att Samhall måste få rätt förutsättningar för vårt uppdrag utifrån hur arbetsmarknaden ser ut i dag.

Ny statistik från SCB visar att en kvarts miljon personer med funktionsnedsättning är utestängda från arbetsmarknaden. Samtidigt har många företag och arbetsgivare ett stort behov av kompetens. I vissa branscher är bristen akut.

Vi vet att det inte saknas yrkeskunnande och kompetens hos personer med en funktionsnedsättning. Samhall har i dag 24 000 yrkesarbetande medarbetare med någon form av funktionsnedsättning och varje år börjar tusentals nya personer jobba hos oss med alltifrån montering, paketering och kundservice till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen. 

Inget lätt uppdrag

Samhalls viktigaste uppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning som har en nedsatt arbetsförmåga. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och bestämmer vem som ska arbeta på Samhall.

För ett stort statligt bolag som Samhall är det viktigt att göra rätt. Vi har sedan drygt tre år en ny riktning som innebär ökat fokus på medarbetare, arbetsmiljö, transparens och förtydligande av hur vi gör affärer.

Vi jobbar hårt med att utveckla bolaget, hitta fler kunder och uppdrag samt balansera om vår verksamhet så att vi har flera olika typer av jobb på fler orter. Det är inget lätt uppdrag. Vi ska erbjuda efterfrågade varor och tjänster samtidigt som vi är beroende av hur det lokala näringslivet.

2023 fick 1 166 tillsvidare genom Samhall

2023 lämnade 1 166 personer Samhall på grund av att de blivit rekryterade till en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är bra – men vi vill att fler ska få chansen att gå vidare till ett nytt jobb.

När personer rekryteras från oss till andra företag bygger det också på en öppenhet för att anställa personer med funktionsnedsättningar. 

Samhall är en del av lösningen, men givet hur många personer med funktionsnedsättning som i dag utestängs från arbetsmarknaden, behöver fler företag öppna upp och modernisera sin syn på vem som har kompetens.

Samhall bildades för över 40 år sedan och mycket har förändrats på arbetsmarknaden sedan dess. Därför har vi också har efterfrågat långsiktiga förutsättningar för att kunna utföra vårt samhällsuppdrag. 

Välkomnar utredning och ny syn på kompetens

 I dag finns flera begränsningar och målkonflikter i uppdraget som bör ses över för att ge oss möjlighet att kunna erbjuda bättre och mer utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar i hela landet. Vi välkomnar därför den utredning som nu ser över bolagets uppdrag, förutsättningar och verksamhet.

Det är bra och viktigt att Almega serviceföretagen ser det yrkeskunnande och den kompetens som finns hos personer med funktionsnedsättning och vi hoppas att än fler ska göra det.

Det finns ekonomiska stöd för hjälpmedel och anpassningar för företag som inkluderar personer med funktionsnedsättning. Kontakta Arbetsförmedlingen och ta reda på hur ni kan använda de lönestöd och bidrag som finns.

Sverige behöver en ny syn på vem som har kompetens. Tillsammans kommer vi långt i arbetet mot en mer inkluderande arbetsmarknad.