– Man har inte en jävla susning om vem som är på arbetsplatsen.

Johan Danielsson blir upprörd när han pratar om hissolyckan i Sundbyberg där fem personer omkom. Fyra dagar efter olyckan hade inte entreprenören kunnat reda ut om det var den egna personalen i hissen eller inte. Enligt Byggnads var det 119 underentreprenörer i fem led på bygget.

Nu kandiderar han till EU-parlamentet, som nummer två på Socialdemokraternas lista. Han backas också upp av LO som talar om honom som sin kandidat. När LO presenterade sin valplattform inför EU-valet var det Johan Danielsson som frontade den.

Vill ta itu med arbetslivskriminalitet

En av de saker han vill ta itu med om han blir invald i EU-parlamentet är att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten. Bland annat tänker han driva kravet på max två underentreprenörsled i alla upphandlingar inom EU.

Det är när han talar om det som han blir upprörd.

En statlig utredning kom nyligen fram till att Sverige inte kan införa en sådan begränsning, eftersom det skulle strida mot EU:s upphandlingsregler. Något som får Johan Danielsson att bli upprörd igen.

– Den slutsatsen är ett haveri. Och det är väl ett klassiskt svenskt haveri, att vi hittar på EU-regler och låter oss begränsas av dem.

Norge är förebild

Han pekar bland annat på Norge, som förvisso inte är EU-medlem men lyder under samma upphandlingsregler, där man infört en sådan begränsning. Även Spanien har liknande lagstiftning, något som gör att utredningen borde landat i en annan slutsats, tycker Johan Danielsson.

I vanliga fall brukar varken fack eller socialdemokrati vilja att EU lägger sig i arbetsmarknadsfrågor, men här är det skillnad anser Johan Danielsson.

– Det handlar inte om löner, arbetsvillkor och sådant som vi strikt vill reglera i avtal. Dessutom är det inte ett svenskt problem. Så här ser det ut runt om i Europa, så det är rimligt att begränsa det på europeisk nivå.

Tre arbetare i kläder med hög synlighet står nära en stor byggnadsställning; en av dem gestikulerar medan han talar med de andra.
Johan Danielsson besöker ett bygge i Malmö under sin valkampanj.

”Löser inte alla problem”

Även om en ny lagstiftning skulle komma på plats, som begränsar antalet underentreprenörsled, är sannolikheten stor att det ändå kommer att finnas ett myller av företag på svenska byggen. I stället för att en underentreprenör tar in en annan som tar in en tredje kan huvudentreprenören ta in ett stort antal underentreprenörer i första eller andra ledet.

– Det är klart att det inte löser alla problem. Men vi ser att ju fler entreprenörer du har, ju längre kedjorna blir, desto jävligare blir det. Det är inget vaccin mot oseriösa arbetsgivare och otrygga arbetsplatser, men det skulle vara lättare att få en överblick.

Hur ser du på möjligheten att driva igenom det här under den kommande mandatperioden?
– Ganska goda, men det beror ju på vilka typer av majoriteter det blir i parlamentet. Om det blir liknande som nu har vi lyckats hitta förhandlingslösningar med den konservativa gruppen. Vägpaketet är ett exempel, som vi fick till för att stoppa lönedumpning och fusk i transportbranschen.

”Kan bli lag i Sverige om vi vinner valet 2026”

Även om en ny EU-lagstiftning skulle dra ut på tiden har Johan Danielsson hopp om att det kan hända saker, men då på svensk mark.

– Det finns utrymme att göra det här 2026 om vi vinner riksdagsvalet då. Så om vi inte har löst det här EU-vägen till dess så inför vi den typen av begränsningar nationellt.

Så tycker de andra partierna

Arbetet har frågat samtliga toppkandidater från riksdagspartierna hur de ställer sig till förslaget om att begränsa antalet underentreprenörsled. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig helhjärtat bakom kravet. Övriga är tveksamma eller säger tvärt nej.

Jonas Sjöstedt (V): Vänsterpartiet har länge drivit detta krav på nationell nivå. Vi delar Socialdemokraternas och LO:s uppfattning att detta även bör införas på EU-nivå.

Alice Bah Kuhnke (MP): Det är problematiskt att företag idag inte behöver ta ansvar för brister hos anlitade underleverantörer. Att begränsa antalet underentreprenörsled skulle vara ett steg i att säkerställa bättre transparens och förutsättningar för ansvarsutkrävande.

Emma Wiesner (C): Vi är tveksamma till om en direkt begränsning av underentreprenörsled verkligen skulle leda till färre arbetsplatsolyckor eller mindre arbetslivskriminalitet. Därtill fann den statliga utredningen om detta att en begränsning av underentreprenörsled inte skulle vara förenligt med EU:s upphandlingsdirektiv.

Karin Karlsbro (L): Det ska vara ordning och reda på arbetsplatserna i Europa. Frågan om antalet underentreprenörsled är dock något som är upp till medlemsländerna att besluta om själva. 

Alice Teodorescu Måwe (KD): I regeringsställning har vi gett flera uppdrag bland annat till Upphandlingsmyndigheten att öka medvetenheten om hur det i inköpsarbetet går att motverka arbetslivskriminalitet. Vad gäller EU så bör dock andra åtgärder prioriteras än en begränsning av antalet led.

Tomas Tobé (M): Att på EU-nivå lagstifta om antal underentreprenörsled är en kompetensförskjutning från medlemsländerna till EU-nivån som är väl långtgående.

Charlie Weimers (SD): Vi förstår andemeningen med förslaget och problemen som lett fram till att förslag läggs fram, men idag krävs det ofta företag med specialkompetens på svenska byggarbetsplatser vilket gör att förslaget i praktiken är ogenomförbart.