”Stoppa skurkföretagen.” ”Löner ska inte bestämmas i Bryssel.” Arbetet har frågat alla riksdagspartiers toppkandidater i EU-valet om vilken fråga de tycker är viktigast.

Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt (V):  Ställ krav på kollektivavtal

Att stärka arbetstagarnas rättigheter, skapa trygga jobb och värna den svenska kollektivavtalsmodellen. Vi vill införa ett juridiskt bindande socialt protokoll som garanterar de fackliga rättigheterna och säkerställer att strejkrätten skyddas och undantas från de inre marknadsreglerna.

Förändra EU:s upphandlingsregler så att det blir möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. Stoppa minimilönedirektivet. Makten över vilka löner som ska gälla på svenska arbetsplatser ska ligga kvar hos arbetsmarknadens parter – inte överlämnas till Bryssel.

Heléne Fritzon (S).

Heléne Fritzon (S): Stoppa skurkföretagen

Vi måste ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad från skurkföretag och kriminella. Därför går vi till val på tio förslag för att stoppa kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden. Förslagen handlar om att bryta skurkföretagens affärsmodeller genom att det behöver bli svårare att fuska, lättare att åka fast och mer kännbart för de som straffas.

När det kommer till villkoren på arbetsmarknaden vill skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna gör upp om villkoren.

Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke (MP): Motverka diskriminering

En av de viktigaste frågorna är att öka tryggheten på arbetsmarknaden så att ingen blir utsatt för diskriminering eller exploateras genom otrygga anställningar och bristande arbetsmiljö. 

För att motverka diskriminering på arbetsmarknaden vill jag och Miljöpartiet stärka EU:s antidiskrimineringslagstiftning och öka de nationella likabehandlingsorganens befogenheter. EU:s nya lönetransparensdirektiv är också ett viktigt verktyg både för att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden, men också för ökad mångfald. 

En person med långt rödbrunt hår står framför en ljusblå bakgrund med texten "SVERIGES RIKSDAG," iklädd en mörk blazer och vit skjorta.
Emma Wiesner.

Emma Wiesner (C): Underlätta arbetskraftsinvandring till EU

Givet kompetensbristen i hela EU i kombination med den demografiska utvecklingen som gör att EU behöver 30 miljoner fler människor till år 2030, så anser vi i Centerpartiet att det är absolut viktigast att hantera frågan om arbetskraftsinvandring på EU-nivå.

Vi vill se en EU-gemensam talangpool, en digital plattform där europeiska arbetsgivare kan lägga ut jobbannonser som tredjelandsmedborgare kan söka. Dessutom behöver vi få på plats ett uppdaterat direktiv om varaktigt bosattas ställning i EU. Det skulle möjliggöra för arbetskraftsinvandrare som arbetat i EU några år och gjort rätt för sig, att ansöka om ett EU-uppehållstillstånd.

Karin Karlsbro (L): Enklare att flytta dit jobben finns

I en tid då några länder skriker efter arbetskraft medan andra brottas med arbetslöshet måste det bli enklare att flytta dit jobben finns. Liberalerna vill fortsätta minska det krångel som fortfarande gör det svårt att flytta inom EU.

I Sverige är en av grundbultarna i tillvaron – personnumret – dessvärre svåråtkomligt för inflyttade EU-medborgare. Liberalerna vill att ett europeiskt socialförsäkringsnummer införs som ska gälla vid sidan av det nationella personnumret. Detta nummer gör det möjligt att enkelt föra över socialförsäkringar mellan länder. 

Alice Teodorescu Måwe.

Alice Teodorescu Måwe (KD): Hör inte hemma på EU-nivå

Arbetsmarknadsfrågor hör inte hemma på EU-nivå. Utan frågor som rör arbetsrätt eller aktiva arbetsmarknadsåtgärder sköts bäst av medlemsländerna själva. Kristdemokraternas viktigaste fråga på detta område är därför att stoppa EU:s klåfingrighet.

För Sverige, med en från de flesta europeiska länder avvikande arbetsmarknadsmodell, är detta extra känsligt. Den svenska modellen ska värnas.

En man står vid ett podium med flera mikrofoner framför en blå bakgrund med stjärnor och text på svenska.
Tomas Tobé.

Tomas Tobé (M): Värna den svenska modellen mot EU

Att fortsätta arbetet för att värna vår svenska arbetsmarknadsmodell, där exempelvis lönerna sätts av parterna, från EU-inflytande. Det gör vi genom att säga nej när det behövs. Det vill säga försöka stoppa EU-initiativ som kan vara skadliga för den svenska modellen.

En man med glasögon och skägg talar i en mikrofon samtidigt som han justerar sina glasögon, framför en blå bakgrund med en logotyp med tre kronor.
Charlie Weimers.

Charlie Weimers (SD): Löner ska inte bestämmas i Bryssel

Den viktigaste frågan för Sverigedemokraterna är att bevara det nationella självbestämmandet inom arbetsmarknadsfrågorna. Svenska arbetsvillkor, inklusive lön, ska inte bestämmas i Bryssel utan i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Andra aktuell fråga där vi värnat svenska löntagares intressen är utökningen av Schengen och den fria rörligheten inom EU kopplat till arbetslivskriminalitet.