Vad är allmänna val?

Allmänna val är de val som grundar sig på allmän rösträtt. Det gäller valen till riksdag, region och kommun. Därtill kommer valet till EU-parlamentet som sker var femte år. 

Betyder allmän rösträtt att alla får rösta?

Nej. Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen för att få delta. Om du varit folkbokförd i Sverige i tre år, men saknar svenskt medborgskap får du endast rösta till kommun och region. EU-medborgare får rösta till kommun och region även om de bott i Sverige kortare tid. I årets riksdagsval har 7,8 miljoner människor rösträtt. Motsvarande siffra för valen till kommuner och regioner är 8,2 miljoner.

När hålls valen?

Ordinarie val till riksdag, kommun och region hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. I år är valdagen den 11 september. 

Kan jag rösta utan röstkort?

Ja, om du röstar i din vallokal på valdagen. Vill du förtidsrösta kan du välja både var och när du vill rösta, men du måste ha med dig ditt röstkort. Om du har slarvat bort det kan du beställa ett nytt, eller ladda ner och skriva ut, på www.val.se. Förtids­röstningen öppnade den 24 augusti.

Kan jag rösta utan id?

Ja. Du ska ta med dig en giltig id-handling när du röstar, men om du inte har någon sådan kan någon du känner intyga att du är du, om den personen har id-handling. 

Varför hålls flera val samma dag?

Det sparar pengar och tid. Det är arbetsamt och dyrt att ordna val, och det är praktiskt för väljarna att göra flera val på en gång. Men många lokal­politiker vill att man delar upp valen på olika dagar eftersom en del väljare inte sätter sig in i lokala och regionala frågor utan i stället väljer samma parti som till riksdagen.

Vem bestämmer vad?

I korthet beslutar riksdagen om statsbudget och ­vilka lagar som ska gälla i Sverige. Region­fullmäktige har makten över bland annat sjukvård och lokal­trafik. Kommunfullmäktige har bland annat makt över skolor, förskolor, äldreomsorg och ­bebyggelse.

Hur vet man att det blir rätt?

Alla röster räknas två gånger preliminärt, först på valnatten och sedan på onsdagen efter valet. Länsstyrelsen utför den slutgiltiga rösträkningen. Rösträkningen är en offentlig förrättning så den som vill får komma och se hur det går till om den inte stör räkningen. 

Vad är fyraprocentspärren?

4 procent av alla rösterna i Sverige krävs för att ett parti ska få platser i riks­dagen. Det är den så kallade fyra­procents­spärren.

Vem blir statsminister?

Efter att valet börjar arbetet i riksdagen. Det är riksdagen som bestämmer vem som ska vara statsminister genom att rösta för eller emot det förslag som läggs av riksdagens talman.