Kansliveterinären Monika Erlandsson fick först beskedet att hon skulle sägas upp, sedan att hon skulle avskedas, från Veterinärförbundet. 

Till sist gjordes en uppgörelse, som förbundsledningen sedan beskrivit som att hon sa upp sig självmant. Men förbundet betalade betydligt mer än en vanlig uppsägningslön och när överenskommelsen gjordes var ärendet på väg till domstol. I ett utkast till stämning anklagar Monika Erlandssons advokat förbundet för bland annat brott mot lagen om anställningsskydd och mot diskrimineringslagen.

Monika Erlandsson
Monika Erlandsson

”Avslöjat mycket allvarliga missförhållanden”

Arbetet granskade ärendet i höstas. Inför det ordinarie fullmäktigemötet, förbundets högsta beslutande organ, som hålls torsdag och fredag nästa vecka ställs krav kopplade till ärendet i en rad motioner.

En av dem har undertecknats av 108 personer. Arbetet har tidigare berättat att de kräver en extern och från förbundsledningen oberoende utredning av hur Monika Erlandssons fall har hanterats. De vill inte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet innan utredningen är presenterad.

I motionen hänvisas till att tidningen Arbetet ”avslöjat mycket allvarliga missförhållanden inom förbundet”.

Det har nu lämnats in flera ytterligare motioner om samma frågor. Två är skrivna av Anna Nordström, som reagerade efter Arbetets artikel i höstas.

– Jag har varit medlem av någon allmän lojalitet med fackföreningsrörelsen, men kände att ett fackförbund som beter sig så här kan jag inte vara med i, säger hon.

Men efter samtal med andra bestämde hon sig för att försöka reda ut ytterligare vad som hänt, för att sedan bestämma sig.

– När jag började försöka med det var det som att mötas av en vägg. Jag fick inte svar på mina frågor från förbundet, inte ens efter att jag blivit invald som ersättare i fullmäktige.

”Pinsamt för förbundet”

Hon säger att hon har fått höra en massa påståenden från förbundet utan att få se underlag, samt att det varit svårt att få veta på vilka grunder och av vem beslut tagits.

I sin ena motion kräver hon därför nu ökad transparens både om Monika Erlandssons ärende och i framtida ärenden.

Hon har också skrivit en motion om att förbundet ska betala advokatkostnader för Monika Erlandsson, som idag är obetalda. Förbundet betalade till en början en extern advokat eftersom hon är medlem, men inte kunde företrädas av deras egna ombudsmän i en tvist där förbundet också är motpart. Men Veterinärförbundet har inte godtagit alla advokatkostnader.

– Jag tycker att beteendet är pinsamt för förbundet, att man ska göra rätt för sig och bete sig, säger Anna Nordström.

Ole Frykman
Ole Frykman

Även Ole Frykman, som medverkade i Arbetets granskning i höstas, har skrivit en egen motion. Kraven handlar om skärpta rutiner för att hantera anmälningar om exempelvis trakasserier eller repressalier. Han kräver bland annat att den som anmäls omedelbart stängs av medan en utredning görs av en oberoende aktör. 

”Förslagen är inte kontroversiella och det vore mycket förvånande om ett fackförbund motsätter sig att kvalitetssäkra sin egen verksamhet och skydda sin egen personal och medlemmar från otillåtet beteende”, skriver han i motionen.

”Tycker inte de kan sitta kvar”

Monika Erlandsson gjorde under processens gång en anmälan om repressalier som hon ska ha utsatts för efter att ha satt ned foten mot olämpligt beteende från sin chef. Ole Frykman vill se en extern kvalitetsgranskning av hur den anmälan utretts av förbundet. 

I höstas sa Ole Frykman till Arbetet att han inte tycker att nuvarande styrelse har rätt att sitta kvar.

– Jag tycker fortfarande inte att de kan sitta kvar. Och jag tycker absolut inte att de ska ha ansvarsfrihet förrän nuvarande styrelse har lagt fram all information till allmän beskådan eller tillsatt en utredning, säger han nu.

I en annan motion föreslås att förbundets högsta företrädare ska krävas personligen på miljonbelopp som uppgörelsen med Monika Erlandsson uppskattas ha kostat förbundet. Det har också kommit in en motion om hur medlemmarnas rätt till rättsligt stöd kan skärpas, även i den krävs en extern utredning av det som redan hänt.

Arbetet har sökt Veterinärförbundets ordförande Eleonor Fredler.