I november granskade Arbetet hur Veterinärförbundet avslutade den före detta kansliveterinären Monika Erlandssons anställning. Efter det har många medlemmar reagerat.

I en motion till förbundets fullmäktigemöte, motsvarande kongress, kräver över 100 medlemmar en extern utredning av förbundets agerande.

“Försöker mörka“

– Det handlar om förtroende. Vi är många som vill veta vad som har hänt. Som det är nu upplever vi att styrelsen försöker mörka. Om allt har gått rätt till borde de vilja visa det genom en extern granskning. Åtminstone borde fullmäktige vilja ta del av allt material som finns, säger en medlem som undertecknat motionen.

Bland annat kräver medlemmarna att den externa utredaren ska undersöka om styrelsen följt las, mbl och arbetsmiljölagen när Monika Erlandssons anställning avslutades. Men även hur mycket det kostat förbundet.

Förbundsledningen har hävdat att det inte funnits några extra kostnader i samband med det. Men Arbetet kunde, genom uppgifter från Skatteverket, visa att Monika Erlandssons inkomst var omkring en miljon högre det år hon slutade på förbundet, trots att hon varit sjukskriven halva året.

Inte bevilja ansvarsfrihet

I motionen finns även kravet att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen innan den externa utredningen är klar och presenterad för medlemmarna.

– Naturligtvis finns det säkert saker jag inte känner till, men jag vet mer än tillräckligt för att inse att det enda rätta är en extern granskning, säger medlemmen som undertecknat motionen.

“Kommer lämna förbundet“

Motionen är även undertecknad av 20 personer som inte längre är medlemmar. Och om det inte genomförs någon extern utredning kommer förbundet förlora ännu fler medlemmar, tror veterinären som Arbetet pratat med.

– Jag kommer lämna och jag vet många andra som också kommer göra det. Jag har hört från fackligt aktiva på de stora djursjukhusen som säger att de kommer lämna om inte styrelsen lägger korten på bordet.