”Med anledning av artikel i media om arbetsmiljön på Sveriges Veterinärförbund.”

Det är rubriken på ett brev som Veterinärförbundet skickat ut till alla sina medlemmar.

Artikeln i fråga är Arbetets granskning av hur kansliveterinären Monika Erlandssons anställning avslutades.

Först ville förbundet säga upp henne, sedan avskeda. Enligt Monika Erlandsson handlade det om repressalier efter att hon satt ner foten mot en chefs olämpliga beteende.

Slutade med förlikning

Det hela slutade med en förlikning efter att Monika Erlandsson hotat att stämma förbundet i domstol för bland annat las-brott och brott mot diskrimineringslagen.

När Arbetet ställer frågor till förbundsordförande Eleonor Fredler om vad som hände då, ett år tidigare, förnekar hon såväl att någon uppsägning överlämnats som att någon förlikning har gjorts.

När förbundet nu skriver ett medlemsbrev med anledning av granskningen hävdar man att de anställda på kansliet är eniga om att de har en bra arbetsmiljö.

Tar in arbetsmiljökonsult

Men ändå tar de in en extern konsult för att göra en granskning.

”Trots att medarbetarna tydligt deklarerat att de är nöjda med sin arbetsmiljö har styrelsen beslutat att anlita en arbetsmiljöutvecklare som i enskilda samtal med medarbetarna ska följa upp arbetsmiljön, för att se om det är något som av något skäl gått oss förbi, och som därmed behöver åtgärdas”, står det i brevet.

Förbundsledningen framhåller också att man inte kan kommentera enskilda personalärenden, men att man gärna diskuterar rutiner, policys och processer: ”som vi också anser att vi följer, och har följt, vid hantering av personalärenden”.

Om någon medlem eller anställd ändå anser sig felaktigt behandlad understryker förbundet i brevet att man ”alltid välkomnar en granskning och legal prövning”.

Inga kommentarer

När Arbetet söker vice ordförande Anna-Karin Merin som undertecknat brevet, ber hon om skriftliga frågor.

Men några svar blir det inte. I stället får Arbetet en kopia av brevet, med kommentaren:

”Detta nedan är en kopia av vad vi kommunicerat med våra medlemmar, i övrigt har vi inget att säga.”