Det är första dagen på jobbet efter tre veckors sjukskrivning och fyra veckors semester. Kansliveterinären Monika Erlandsson kallas till möte med sin närmsta chef på Veterinärförbundet.

”Jag kommer att varsla dig om uppsägning”, säger han på en inspelning som Arbetet tagit del av. 

När hon frågar varför vill han inte svara.

Först en månad senare lämnar förbundet över sina grunder för uppsägningen. Under den månaden har Monika Erlandsson blivit sjukskriven igen, men fått sina sjukintyg ifrågasatta av arbetsgivaren. 

Hon säger att hon inte fått träffa företagshälsan trots att hon blivit lovad det i samband med varslet. 

Hon har beordrats att jobba på kontoret när kollegorna jobbar hemma. Arbetsgivaren har velat informera övriga anställda om varslet innan hon själv har fått veta grunderna.

Monika Erlandsson med sina hundar.
Monika Erlandsson blev sjukskriven efter varslet om uppsägning, men fick sitt sjukintyg ifrågasatt av arbetsgivaren. 

Pressad arbetsmiljö

Bara månader tidigare har en annan person blivit uppsagd från Veterinärförbundet efter en sjukskrivning. I både det och Monika Erlandssons fall var sjukskrivningarna tydligt relaterade till jobbet. 

Fler vittnar om att arbetsmiljön varit pressad på förbundets kansli en längre tid, med hög arbetsbelastning och mycket övertid.

Arbetet har i en tidigare granskning visat att det var stökigt på förbundet redan 2017. En konflikt som slutade med att hela styrelsen avgick. 

”Styrelsen kan inte sitta kvar”

Behandlingen av Monika Erlandsson kommer leda till krav på att även nuvarande styrelse ställer sina platser till förfogande.

– Jag tycker inte att nuvarande förbundsledning har rätt att sitta kvar, säger veterinären Ole Frykman till Arbetet hösten 2023.

Han satt tidigare i en av förbundets expertgrupper som jobbar med specialistutbildning av veterinärer. Men den 4 november 2022 meddelar gruppen att den avgår med omedelbar verkan. 

De går i vredesmod över hur Monika Erlandsson behandlats. ”Vi skäms över vårt fackförbunds agerande”, skriver de bland annat.

Upprörda känslor i förbundet

Situationen rör alltså upp starka känslor inom förbundet och en oro för hur anställda behandlats, samt hur medlemmarnas pengar använts. Arbetet tipsas från flera håll och börjar titta närmare på vad som hänt, det visar sig handla om hur Monika Erlandssons anställning avslutats.

När förbundet väl lägger fram sina skäl till att vilja säga upp henne hösten 2022 hävdas att hon brister i kompetens och har misskött sitt arbete.

Kritiken är hård, förbundet hävdar att Monika Erlandsson aldrig har fungerat i sin roll. 

Men samma chef som meddelar att hon ska sägas upp hyllar henne ett år tidigare. I textmeddelanden skriver han då: ”Du är en stjärna!”, ”Hurra för dig!”, ”Du har varit fenomenal förhandlare!”.

Ann-Louise Fredrikson
”Monika är otroligt duktig och fruktansvärt lojal”, säger hennes tidigare chef Ann-Louise Fredrikson.

”Otroligt duktig”

Och den chefens företrädare, Ann-Louise Fredrikson, som jobbade med Monika Erlandsson på Veterinärförbundet i drygt två år har bara gott att säga om henne.

– Monika är otroligt duktig och fruktansvärt lojal. Utan henne hade jag inte klarat mig, hon har en arbetskapacitet och kunskap som få besitter.

Ur brevet där expertgruppen meddelar att den avgår.

Hon är inte ensam om att ifrågasätta förbundets bild av Monika Erlandssons prestationer. Flera personer som Arbetet talat med intygar att deras samarbete med henne har fungerat bra. 

Ole Frykman är en av dem. I expertrollen som han avgick från samarbetade han med Monika Erlandsson och han förstår inte alls kritiken mot henne.

Ole Frykman
Veterinär Ole Frykman.

”Inte fått någon varning”

Ord står alltså mot ord. Men oavsett varför någon sägs upp av personliga skäl finns det ett antal saker alla arbetsgivare måste ha gjort först. Enligt lagen om anställningsskydd, las, ska man ha sett över möjligheten till omplacering. 

Den som sägs upp ska också ha fått en varning.

– När det gäller misskötsel är det viktigt att arbetsgivaren har gjort klart att den anställdas beteende är oacceptabelt. Det måste också ha framgått att anställningen är i fara om beteendet inte ändras. Sedan måste arbetstagaren få tid att anpassa sig till informationen, säger Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet.

Enligt Monika Erlandsson och hennes juridiska ombud har Veterinärförbundet inte levt upp till detta. Hon har till exempel inte fått någon sådan varning som krävs.

Även om hon skulle ha fått en muntlig varning i början av sommaren, något som förbundet uppger i överläggningarna, har hon inte haft någon chans att anpassa sig efter den. Hon har varit sjukskriven och på semester hela sommaren.

Anmäler repressalier

Efter beskedet om att hon ska sägas upp anmäler hon i sin tur till förbundsstyrelsen att arbetsgivaren ska ha utsatt henne för repressalier som gjorde hennes arbetssituation ohållbar. Hon uppger bland annat att hon har blivit av med arbetsuppgifter och inte fått utlovad utbildning.

Det ska ha börjat efter att hon satt ned foten mot olämpligt beteende från sin chef hösten 2021. 

Att hon anmäler först ett år senare förklarar hon med att hon uppmanades till det av sitt ombud i uppsägningstvisten.

– Ju mer jag berättade för henne desto mer insåg jag vad jag hade utsatts för, säger hon.

Veterinärförbundet meddelar Monika Erlandsson att hon sägs upp.

Fejkad bröllopsbild

Chefen hade bland annat tillverkat en bröllopstavla med sitt eget och den redan gifta småbarnsmamman Monika Erlandssons ansikte i. Bilden hängde bakom honom på förbundets digitala möten. Något Arbetet har fått bekräftat, bland annat genom textmeddelanden där tavlan nämns.

Monika Erlandssons situation försvåras ytterligare av att Veterinärförbundet inte bara är hennes arbetsgivare – utan också hennes fackförbund. Förbundet kan därför inte företräda henne som medlem utan betalar för en advokat som hon anlitar från annat håll.

Sedan blir det konflikt om allt.

Akut stressreaktion

Efter beskedet om att hon ska sägas upp blir Monika Erlandsson sjukskriven för akut stressreaktion. Hennes ombud sjukanmäler henne, en anmälan som chefen ignorerar. Han frågar varför hon inte är på plats och undrar om hon avträtt sin anställning eftersom hon inte själv anmäler frånvaron. 

Hon får beskedet att förbundet endast kommer betala för ombud i uppsägningstvisten. Efter påtryckningar från ombudet godkänner styrelsen även fyra timmars juridisk hjälp med anmälan om repressalier. 

– På den tiden hinner man inte ens gå igenom underlaget, säger Monika Erlandsson.

Men mer än så blir det inte. Och efter femton timmars juridisk hjälp om uppsägningstvisten stoppas även de betalningarna.

Veterinärförbundets ordförande Eleonor Fredler motiverar med att Monika Erlandsson ”vägrar inställa sig till överläggningarna”. Då är hon sjukskriven.

Läkar- och psykologintyg säger att hon lider av en svår stressreaktion som kan förvärras av att träffa arbetsgivaren. Advokaten har varit på överläggningarna med fullmakt att företräda Monika Erlandsson.

”Jag blev chockad”

Hennes anmälan om repressalier utreds av styrelsen som efter tre veckor lägger ned den utan vidare åtgärder.

– Jag blev helt chockad när de lade ned utredningen, säger hon.

Hon säger att hennes advokat hade sagt att en extern utredare troligen skulle tas in. Hon är mycket kritisk till att styrelsen i stället utredde anmälan.

Bland annat för att hon anser att styrelsen har varit delaktig i repressalierna, exempelvis i och med själva uppsägningen. Dessutom stänger styrelsen av hennes jobbmejl efter att hon gjort anmälan. Det motiveras med att hon är sjukskriven. 

Arbetsgivaren trappar upp

Efter att utredningen lagts ned beskriver förbundet hennes anmälan som ”ännu ett sätt för Monika att skada arbetsgivaren” efter varslet. 

Men i journaler från företagshälsan, som Arbetet tagit del av, nämns redan i januari de beteenden som hon sedan anmäler, ett drygt halvår innan hon får veta att hon ska sägas upp.

Enligt journalen har hon inte velat lyfta det med arbetsgivaren, bland annat för att hon varit rädd att skada förbundet.

En månad efter varslet om uppsägning trappar arbetsgivaren upp konflikten. Nu ska Monika Erlandsson avskedas, alltså sluta utan uppsägningstid.

Hon sägs ha varit olovligt frånvarande under perioder då läkarintyg, som Arbetet tagit del av, visar att hon varit sjukskriven.

På väg att stämma förbundet

Hon anklagas även för att ha varit illojal genom att dela känslig information externt. Enligt Monika Erlandsson kan det bara röra sig om en kontakt: Saco. Hon har kontaktat den fackliga centralorganisationen om vad hon har för rätt till rättsligt stöd.

– Ett fackförbund vill alltså avskeda mig för att jag har kontaktat facket, säger hon.

Sacos kommunikationschef, Emma Nilsson, vill inte kommentera det enskilda ärendet. Men hon skriver till Arbetet att de principiellt inte ser att det kan tolkas som illojalt om någon som är anställd och medlem i ett av förbunden kontaktar Saco för råd. 

Monika Erlandssons ombud skriver till sist ett utkast till stämningsansökan. Där krävs att uppsägningen hävs och att Monika Erlandsson får skadestånd för las-brott, diskriminering och föreningsrättskränkning.

Monika Erlandsson
”Så här får det bara inte gå till”, säger Monika Erlandsson ett år efter att hon slutade på Veterinärförbundet.

Utköpet

Med utkastet till stämningsansökan på bordet görs snabbt en förlikning.

Arbetet kan av sekretesskäl inte ta del av den. Men Skatteverkets offentliga uppgifter visar att Monika Erlandssons årsinkomst 2022 var omkring en miljon högre än året innan, trots att hon var sjukskriven hela hösten.

I förbundets årsredovisning för 2022 sägs att ökade kostnader går att ”härleda till ett personalärende under året”. 

”Hon sa upp sig själv”

När Arbetet ett år senare frågar förbundsordförande Eleonor Fredler vad som hände hösten 2022 säger hon:

– Hon sa upp sig själv i oktober förra året så jag blev väldigt förvånad när ni hörde av er om det här.

Om hon inte sagt upp sig skulle hon ha jobbat kvar?
– Självklart.

Enligt våra uppgifter ville ni avsluta Monikas anställning men det slutade med en uppgörelse som låter som en förlikning. Men det finns ingen sådan menar du?
– Nej, hon har sagt upp sig själv.

Och ni har inte lämnat någon uppsägning till henne?
– Nej.

Men Arbetet har tagit del av ett uppsägningsbesked till Monika Erlandsson som är daterat den 23 september förra året. Arbetsgivaren har alltså lämnat över en uppsägning, även om den drogs tillbaka när man gjorde uppgörelsen om att avsluta anställningen på ett annat sätt.

Fredler: ”Inga extra kostnader”

Eleonor Fredler svarar nej på om det varit några extra kostnader för Monika Erlandssons uppsägning. Hon säger också att det är självklart att man får prata med Saco.

– Vi är ju ett Sacoförbund.

När vi hänvisar till utkastet till stämningsansökan säger hon att hon inte känner till det.

Du har inte sett något utkast?
– Definitivt inte.

Arbetet har sett mejl som skickats till Eleonor Fredler den 13 oktober förra året, med stämningsansökan som bilaga.

Senare under intervjun svänger hon från att helt förneka att en uppgörelse har gjorts till att säga att hon inte kan kommentera konfidentiella uppgifter. 

Ur Monika Erlandssons utkast till stämning mot Veterinärförbundet

Flera las-brott
Uppsägningen påstås sakna saklig grund.
Ingen omplaceringsutredning ska ha gjorts. 
Arbetsgivaren ska inte heller ha varnat henne om att hon riskerade att förlora jobbet.
Enligt utkastet var även själva uppsägningsbeskedet felaktigt. Där saknades information, som ska finnas med enligt lagen, om hur man kan ogiltigförklara uppsägningen.

Föreningsrättskränkning
Arbetsgivaren anklagas för att ha utsatt Monika Erlandsson för repressalier efter att hon kontaktat Saco för rådgivning. I utkastet hävdas att arbetsgivaren har uppgett att den kontakten var en av grunderna för att avsluta hennes anställning. 

Brott mot diskrimineringslagen
Enligt utkastet till stämningsansökan har Monika Erlandsson utsatts för repressalier efter att hon satt ner foten mot en chefs olämpliga beteende. Själva uppsägningen beskrivs som en del av repressalierna.

”Skulle följt varenda jävla lag”

Däremot kommenterar hon hur förbundet hypotetiskt skulle sköta ett sådant här ärende. Hon säger att man skulle ”följa varenda jävla lag” och att en hypotetisk anmälan om olämpligt beteende skulle leda till att styrelsen tagit behövlig hjälp med en utredning.

– Om det skulle varit den situation som ni pratar om så hade vi gjort precis rätt.

Svaren är en upprepning på besked hon tidigare gett när förbundets medlemmar ställt frågor om vad som hänt. Efter att Monika Erlandsson slutat efterfrågar medlemmar i flera forum besked om deras pengar använts till utköp och hur situationen hanterats fram till dess.

I december 2022 gör Eleonor Fredler ett uttalande på förbundets hemsida där hon säger att det inte finns någon förlikning och att ingen uppsägning ägt rum.

Veterinärförbundets lokaler.
Veterinärförbundets lokaler.

Hon skriver också en ledare i förbundstidningen där hon uppmanar till källkritik mot den som säger sig ha blivit illa behandlad. Läsare tolkar den som att den är riktad mot Monika Erlandsson, något Eleonor Fredler själv förnekar.

”Får inte drabba fler”

När Arbetet nu tar upp frågorna på nytt uppmanar Eleonor Fredler oss att fråga Monika Erlandsson vad hon har för syfte med att dra upp detta ett år senare. 

Det är en fråga vi redan har ställt. Hon säger att hon inte orkat tidigare, sjukskrivningen som inleddes efter varslet i augusti varade ända till sommaren 2023. Men nu har hon ett nytt jobb, kan blicka framåt.

– Och så här får det bara inte gå till, jag vill inte att det drabbar någon annan. Tänk om jag hade varit ny på arbetsmarknaden med dålig ekonomi. Då hade jag inte haft en chans.

Arbetet har sökt den chef som anklagats för olämpligt beteende. Han har avböjt att kommentera med hänvisning till att det är ett personalärende.

Sveriges Veterinärförbund

Veterinärförbundet har omkring 3 400 medlemmar, varav knappt 2 500 är yrkesverksamma medlemmar, och är därmed ett av Sacos minsta förbund.

Förbundet är både ett yrkes- och ett fackförbund. Det innebär att man förutom att till exempel företräda medlemmarna i konflikter även fokuserar på yrkesfrågor. Det handlar bland annat om frågor som djurskydd och etiskt hållbar matproduktion.

Veterinärförbundet ansvarar även för specialistutbildningar av veterinärer.