”40-timmarsveckan är utdaterad, förlegad, gammal.” En stor del av Nooshi Dadgostars inledningstal på Vänsterpartiets kongress förra veckan handlade om arbetstidsförkortning. 

Partiet vill nu att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att, tillsammans med arbetsmarknadens parter, bland annat lämna förslag på en generell förkortning av veckoarbetstiden. 

Förutom det vill man att kommittén ska kika på hur arbetstidsförkortningen ska se ut för grupper med lägre faktisk pensionsålder och höga sjukskrivningstal. 

– Det var fel att höja pensionsåldern utan att göra stora satsningar, däribland på att sänka arbetstiden. För kroppen måste orka ända fram till pensionsåldern, och på stora delar av den svenska arbetsmarknaden är det inte möjligt i dag, säger V-ledaren på telefon. 

”Förbisprungna av andra länder”

”Ett skriande behov” av att rekrytera inom flera yrken och en orättvis fördelning mellan LO-yrken och kontorsjobb när det gäller flexibel arbetstid ger hon som skäl till att det behövs ny lagstiftning. 

– Vi ser nu att Vårdförbundet tar strid för sina yrkesgrupper för att genomdriva en arbetstidsförkortning. Ju fler som trycker på det, ju hårdare tryck på regeringen.

Nooshi Dadgostar lägger tonvikt vid att det är 50 år sedan Sverige lagstiftade om kortare arbetstider.

– I ett modernt högproduktivt land behöver man förbättra människors möjligheter. Vinstnivåerna i företagen har skjutit i höjden. Det är rimligt att det är arbetsgivarsidan som betalar för detta, säger hon. 

Ska driva frågan hårdare

Enligt Dadgostar kommer hennes parti driva frågan om arbetstidsförkortning hårdare än förut. Sex timmars arbetsdag har länge varit en målsättning för Vänsterpartiet. Men nu ligger fokus på att få till den parlamentariska utredningen och få fram konkreta förslag.

– Det nya direktivet innebär att veckoarbetstiden ska gå ner. Där måste det få avsedd effekt. Det kan inte vara alldeles för lite förstås. 

Hur mycket måste veckoarbetstiden gå ner för att få en avsedd effekt?

– Det här är en väldigt stor reform – det går inte att sticka under stol med det. Det ska också få kosta, tycker vi. Men det är det som en parlamentarisk kommitté bör titta på med arbetsmarknadens parter.

”Kräver en viss mobilisering”

Att kortare arbetstider väntas bli en stor fråga på den stundande LO-kongressen kallar Nooshi Dadgostar ”för ett styrkebesked”.

– Det viktiga är att gå från att prata om arbetstidsförkortning till att kunna genomföra det på riktigt. Det kräver en viss mobilisering – både från fackförbunden och de politiska partierna. Man ska inte glömma att stödet för kortare arbetstider hos svenska folket är massivt idag.

Men huruvida arbetstidsförkortning ska ske via lagstiftning eller avtal är fortfarande omtvistat inom LO. 

– Jag har stor förståelse för det och det är naturligtvis bra och viktigt att olika förbund också kan driva detta i sina avtalsrörelser. Lagstiftning är viktigt för att det ska bli rättvist mellan yrkesgrupperna. 

Så tycker andra partier

Förutom Vänsterpartiet vill Miljöpartiet lagstifta om arbetstidsförkortning, enligt en enkät som SVT gjorde i januari. Men Socialdemokraterna öppnar alltmer för frågan på sistone. Annika Strandhäll (S), som leder en av elva arbetsgrupper som jobbar med att ta fram en ny socialdemokratisk politik, har meddelat att de kommer att lämna förslag om kortare arbetstid

– Det är viktigt att det är flera partier som trycker på den här frågan, säger Nooshi Dadgostar.

Huruvida kortare arbetstider kommer att vara en viktig valfråga för Vänsterpartiet eller del av förhandlingar vid annan parlamentarisk majoritet anser Nooshi Dadgostar är för tidigt att svara på i nuläget.    

– Men det är naturligtvis många som känner till att det här är en hjärtefråga för Vänsterpartiet. 

Kommer arbetstidsförkortning vara avgörande för er för att stötta en socialdemokratisk ledd regering? 

– Vi kommer inte stötta Socialdemokraterna, vi kommer sitta i en regering om det blir en annan majoritet efter riksdagsvalet. Allt som handlar om vad som kommer hända i regeringsförhandlingar, det fattar Vänsterpartiet beslut om i annan ordning när det närmar sig.