Lämna barn. Jobba. Hämta barn. Laga mat. Vara med familjen. Ta hand om hemmet. Snickaren Michael Gustafsson befinner sig i ett ganska intensivt familjeliv. Inget ovanligt intensivt, utan bara så som det kan vara. 

– När man har små barn och ska hinna med blir det inte så mycket kvar av kvällarna om man jobbar 100 procent, säger han medan han står och lyfter bort gips på en arbetsplats. 

Därför har han gått ner i tid, och är nu ledig på måndagar från jobbet på företaget Dynacon i Växjö. Men med det följer också en lägre inkomst. 

Han är en av de som motionerat inför LO-kongressen i maj om kortare arbetstid. Totalt tas ämnet upp i sex motioner. I hans motion som hela Byggnads region Småland–Blekinge ställt sig bakom lyfter han att många arbetare inom LO har ett hårt och slitsamt arbete och att tiden för återhämtning behöver bli längre. 

– Man har höjt pensionsåldern men det har ju inte hänt något annat för att vi ska orka med det. Det är många som har det tufft redan i dag. 

Flera motioner

Michael Gustafsson poängterar att det tagits initiativ för arbetstidsförkortning i flera nordiska länder. Och att vi i Sverige haft 40-timmarsvecka som standard länge nu. 

Och LO-styrelsen har sagt ja till hans motion, att ”LO ska verka för att veckoarbetstidsmåttet sänks med bibehållen lön”. Liksom flera andra på samma tema. 

I sitt utlåtande skriver LO-styrelsen att frågan om arbetstidsförkortning behandlats på många LO-kongresser men att det ”i spåren av pandemin fötts en förnyad diskussion om var, hur och hur mycket vi arbetar”. 

Många tjänstemän har kunnat jobba hemma och fått ett mer flexibelt liv, medan arbetare fått gå till jobbet som vanligt. Även LO lyfter den höjda pensionsåldern. Sedan tidigare har LO ett långsiktigt mål om att arbetstiden ska bli 30 timmar per vecka. Det står LO fast vid, enligt svaret på motionerna. 

LO-ledningen skriver att arbetstider sedan årtionden nästan uteslutande skötts på förbundsnivå – att LO:s roll varit ”mycket begränsad”. Och att LO behöver mandat från förbunden om man ska växla upp arbetet. LO vill undersöka både hur arbetstidsförkortning kan nås genom kollektivavtal och genom en förändring av arbetstidslagen. 

Nej till sex timmar

LO säger nej till förslag om att de ska verka för sex timmars arbetsdag, eftersom organisationen vill ha en större flexibilitet utifrån hur behoven ser ut i olika branscher.

Inte heller gör man tummen upp för förslaget om att alla LO-förbund ska prioritera frågan i kommande avtalsrörelser, eftersom det bör vara upp till varje förbund att avgöra, menar LO-styrelsen.

Ja säger man däremot till en motion som hela Byggnads står bakom om att LO ska ”ta ledartröjan” i frågan. Likaså Kommunal i Stockholms läns förslag om att LO ska intensifiera arbetet, ta fram en gemensam plan för hur arbetet ska gå till och även en gemensam plan för hur man ska bilda opinion i frågan. Och en motion som hela Målarnas står bakom om att jobba för minskat arbetstidsmått med bibehållen lön.

I ett samhälle med kortare arbetsvecka skulle snickaren Michael Gustafsson lägga mer tid på barnen, säger han. Hans kollega som har ont överallt och inte har tid eller ork att träna kanske skulle få den orken, funderar han. 

– Nu skulle han kanske behöva träna men orkar inte efter jobbet och får då ondare i kroppen. Det blir moment 22.

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet