I dag, 10 april, firar vi i IF Metall Exportens dag. Det gör vi för att uppmärksamma betydelsen av vår exportindustri. Vid den här tiden på året är nämligen produktionen för den svenska marknaden i teorin redan avklarad.

Om man skulle dela upp det vi producerar i Sverige under ett helt år, så att vi först tillverkar det som säljs inom Sveriges gränser, skulle den produktionen redan vara klar idag. Resten av produktionen går på export över hela världen.

EU-samarbetet skapar välstånd i Sverige. Vi är ett litet och exportberoende land och industrin är motorn i vår samhällsekonomi. Utan de produkter som IF Metalls medlemmar producerar, och som genererar inkomsterna från exportindustrin, skulle Sverige inte vara det välfärdsland vi är och vill vara. 

Vår export blir välfärd

2023 exporterade Sverige varor till ett värde av 2 103 miljarder kronor. Som jämförelse var utgifterna i den svenska statsbudgeten samma år 1 195 miljarder kronor.

Exportinkomsterna gör att vi kan ha en stor välfärd, trots att Sverige är ett litet land. Det gör i sin tur att industriarbetarna tryggt kan gå till jobbet i vetskapen om att deras små barn eller gamla föräldrar tas om hand av proffsiga välfärdsarbetare under tiden. Och skulle de bli sjuka eller skadade finns de där och hjälper dem tillbaka till arbete.

Utan EU-medlemskapet skulle vår hemmamarknad bestå av enbart Sveriges invånare: tio miljoner människor. Genom att vara en del av den europeiska unionen har vi fått tillgång till EU:s inre marknad, där handel kan ske friare och enklare än utanför unionen.

Vår hemmamarknad består därför av nästan 450 miljoner invånare i dag. Genom EU får vi dessutom bättre handelsavtal med länder utanför Europa än vad vi hade fått om vi stått ensamma. Det ger oss alltså förutsättningar att trygga våra industrijobb, och i förlängningen vår gemensamma välfärd, eftersom mer export innebär mer inkomster till statskassan.

Internationella samarbeten hotade

Men för oss i IF Metall är Exportens dag också ett tillfälle att tydligt stå upp för fred, frihet och demokrati. EU-samarbetet började som ett visionärt projekt för att skapa en stabil fred i Europa, efter sekel av katastrofala krig och konflikter.

Genom att vi handlade med varandra över landsgränser skulle vi skapa ett beroende av varandra, och lägga konflikterna bakom oss. Det är en tanke som är högst relevant även idag, men som dessvärre är utmanad av den senaste tidens förfärliga utveckling i vår omvärld.

Mörka moln tornar upp sig över världen när auktoritära och populistiska krafter vinner framgångar på att betona motsättningar mellan människor.

Rysslands angreppskrig på Ukraina är det tydligaste exemplet på en utveckling som är mycket oroande för framtiden, och som kräver långsiktiga internationella samarbeten och tydliga ställningstaganden.

Här har EU en oerhört viktig roll att spela genom att visa Putins regim att anfallskrig aldrig får löna sig.

Auktoritär politik ett hot mot industrin

Men tyvärr finns det politiska krafter, också i vårt land, som allt tydligare ifrågasätter EU:s betydelse, och som vill dra sig ur eller begränsa EU-samarbetet på punkt efter punkt. 

Det rör allt ifrån det viktiga klimatarbetet och investeringar i industrins gröna omställning, till ett utökat samarbete om försvar och säkerhet. Det här är krafter, ofta sprungna ur auktoritära rörelser på den yttersta högerkanten, som utnyttjar och spelar på motsättningar mellan länder och människor, istället för att värdera vikten av samarbete och gemensamma lösningar.

Det är en farlig utveckling. 

Samarbete och handel över nationsgränserna är alltså en förutsättning för Sveriges välstånd. Inte bara för freden och vår frihet, utan även för exporten, och därmed också jobben och vår gemensamma välfärd. Sverige, Europa och världen behöver mer samarbete, inte mindre.