Varje år rapporterar kommunerna in statistik till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om hur stor andel av deras personal inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta som är timanställda.

Trots att frågan om personalkontinuitet har varit på tapeten, inte minst tack vare coronapandemin och den efterföljande kritiken från Corona-kommissionen, så har väldigt lite hänt sett till riket som helhet.

“Jag blir förbannad”

2023 var 20 procent av personalstyrkan timanställd. Jämfört med 2022 är det en ökning på 0,2 procentenheter. Ser man lite längre tillbaka har förvisso timanställningarna minskat något, men enbart med 1,5 procentenheter jämfört med 2019.

Danderyds kommun norr om Stockholm har i fem år varit sämst i klassen. Deras andel timanställda låg förra året 34,9 procent. En siffra som dock är bättre än 2022 då hela 39,8 procent var timanställda.

Att andelen timanställda fortsätter vara hög är något som får Kommunals ordförande, Malin Ragengård, att reagera.

– Jag blir förbannad. Det är väldigt tröttsamt att det år efter år kommer sådana här siffror, samtidigt som pandemin visade att kontinuitet är det allra viktigaste inom äldreomsorgen.

Malung-Sälen: Vi har haft ett sårbart system

Mer anmärkningsvärd är utvecklingen i Malung-Sälens kommun. Det är den kommun som ökat allra mest i andel timanställda mellan 2022 och 2023. Från 25,9 till 34,2 procent.

Socialchefen Marie Olsson tycker att siffrorna är något missvisande.

– Hos oss har antalet timvikarier ökat, men antalet timmar som timvikarierna arbetar har minskat, säger hon och vidareutvecklar.

– Vi har haft och har fortfarande en sårbarhet i brist på timvikarier och arbetar aktivt med att rekrytera fler för att klara bemanningen vid sjukdom och semestrar. En del av våra timvikarier går i skolan och kan då enbart arbeta helger och lov.

Rekrytering – ett jätteproblem

Marie Olsson medger att en hög andel timanställda är ett problem, och att en väg att angripa det är att titta på arbetssätten.

– Vi arbetar för att differentiera arbetsuppgifterna så att undersköterskorna gör det som undersköterskor ska göra. Ett annat sätt är att jobba i mindre grupper med färre brukare inom hemtjänsten. Men det är svårt med kompetensförsörjningen. Vi har som många andra kommuner helt enkelt väldigt svårt att rekrytera. Dessutom upplever vi konkurrens från Norge i framförallt de norra delarna av kommunen.

”Anställ timvikarierna i så fall”

Men det argumentet biter inte på Malin Ragnegård.

– Uppenbarligen så finns det jättemånga personer som duger som timanställda, men som man inte tar vara på. Personer som man redan betalar ut lön till. Då är det ju bara att se till att ta vara på dem.

Att det ändå går så trögt tror hon dels beror på slentriantänkande från kommunerna, dels att de vill precisionsbemanna och bara ha personal på de tider de har mest nytta av dem.

Dessutom anser Malin Ragnegård att få kommuner har några ambitioner med äldreomsorgen, hur man vill att den ska vara.

– Vi måste höja ambitionerna och börja prata om vilken äldreomsorg vi vill ha och hur den personal som jobbar med de här viktiga verksamheterna ska orka ett helt arbetsliv. Då behöver man faktiskt ta tag i det här.

Heltid som norm – en framgång för Tomelilla

Men det finns också kommuner som lyckats. En av dem är Tomelilla i Skåne som har minskat sin andel timanställda från 20,1 procent 2019 till 4,8 procent 2023.

Enligt omsorgschefen Patrik Sikt är det en kombination av olika faktorer som lett till framgången. En av dessa var att införa heltid som norm 2019.

– Det har gjort att vi ökat andelen medarbetare som arbetar heltid väsentligt vilket påverkat behovet av timanställda, skriver han till Arbetet via mejl.

Tomelilla har också med stöd av olika statsbidrag lyckats få till en generell kompetenshöjning. Det har i sin tur fått följdeffekter.

– Väldigt många har utbildats vilket har möjliggjort för personer som tidigare jobbat som timanställda att kunna anställas på längre vikariat, som utbildningsvikarier eller att de själva fått utbildning, skriver Patrik Sikt.

Här är timanställningarna vanligast

Listan visar andelen timanställningar i procent av all personal i respektive kommun 2023 samt skillnaden i procentenheter jämfört med 2019. Källa: SKR/Kolada

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet