Covidpandemin satte anställningsförhållandena inom äldreomsorgen i blixtbelysning. Coronakommissionen, som granskade den svenska hanteringen av pandemin, riktade redan i december 2020 skarp kritik mot äldreomsorgens arbetsvillkor.

”Arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minska andelen personal med timanställning”, slog kommissionen då fast.

Sedan dess har andelen timanställda minskat något, även om det går långsamt.

Då, 2020, vad andelen timanställda i snitt 21,1 procent och förra året hade den sjunkit till 19,8 procent. En minskning med 1,3 procentenheter.

Samtidigt har andelen visstidsanställda med månadslön ökat något under samma period, från 5,6 procent 2020 till 6 procent 2022.

Om man räknar samman de två typerna av visstidsanställda är minskningen alltså bara 0,7 procentenheter.

Störst andel timanställda i Danderyd

Det är kommuner i Stockholmsregionen som har störst andel timanställda, med Danderyd i topp. Något man även gjorde 2020.

Då sa Danderyds socialdirektör, Britt-Marie Ekström, till Arbetet att det pågick ett arbete för att minska antalet visstidsanställda i kommunen genom att bland annat tillsätta vakanser med tillsvidareanställningar.

Förra året var andelen timanställda 39,8 procent, vilket var en liten minskning sedan 2020. 

Danderyd: ”Inte gått så snabbt som vi hoppats”

Men jämfört med 2021 är det i stället en ökning med nästan tre procentenheter.

– Arbetet pågår men det har inte gått så snabbt med omställning som vi hoppats. Vi har ett pågående utvecklingsarbete där vi inom alla verksamheter i tur och ordning går igenom schemaorganisationen och tillsätter fler tillsvidaretjänster än tidigare, skriver Britt-Marie Ekström till Arbetet angående den negativa utvecklingen.

Andel timanställda inom äldreomsorgen

Tabellen visar andelen timanställda inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta jämfört med alla anställda i respektive kommun under november månad 2022, samt skillnaden (i procentenheter) jämfört med samma månad 2021.

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.