Ett och ett halvt år har gått sedan Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildade regeringen med stöd av Sverigedemokraterna.

När arbetarrörelsen snart samlas till första maj finns det mycket facket vill demonstrera mot. Det gäller både politiken som förts och bristen på politik mot välfärdskrisen, kostnadskrisen och arbetslösheten.  

Och så finns det förslag som ses som direkta angrepp på arbetarrörelsen och demokratin. Försöken att stoppa Socialdemokraternas lotteriverksamhet och LO-fackens möjlighet att ge partistöd till S väcker ont blod.  

– Vi har aldrig tidigare haft en politik i Sverige där regeringen försökt underminera andra partiers möjligheter att överhuvudtaget finnas. Man har angripit varandras politiska ståndpunkter, precis som det ska vara i en demokrati, men nu jobbar man med helt andra metoder, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

”En attack på hur Sverige är utformat”

Tillsammans med besluten om bantade medel till studieförbunden och det förändrade biståndet bildas ett mönster, enligt facket. 

– Man angriper de demokratiska grundvalarna på olika sätt och med olika medel.  Man tar små skärvor här och där och det gör mig orolig på sikt. Man får oerhört ont i magen av vad som är på väg, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

GS ordförande Per-Olof Sjöö betonar att civilsamhällets organisationer är viktiga i en demokrati som ett komplement till den politiska makten. Därför är det ett allvarligt problem när villkoren för dem försämras.

 – Det är små, små nålstick hela tiden och lägger man ihop allt det här sammantaget så är det ju en attack på hur Sverige är utformat och den tradition vi har.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS.
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS.

Även utomlands reagerar fackliga på hur Sverige förändras, enligt Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels och styrelseledamot i den fackliga biståndsorganisationen Union to union. Liksom andra organisationer i civilsamhället riskerar Union to union att helt förlora biståndspengarna från Sida, vilket slår hårt mot det fackliga biståndet.

– Andra länder har sett upp till Sverige, vår demokrati och vår förmåga att hjälpa andra. Nu får vi nästan solidaritetshälsningar från våra fackliga kamrater i andra länder för att de ser hur vårt demokratiska samhälle monteras ned.

Vi rör oss mot mindre demokrati

Att en borgerlig regering driver en politik som LO inte gillar är föga förvånande.  LO samverkar ändå med S. Men det finns även skillnader mellan denna SD-stödda regering och de tidigare, menar flera som Arbetet talat med.

German Bender, utredningschef på den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé, säger att den tidigare alliansregeringen som leddes av Fredrik Reinfeldt (M) visserligen ville försvaga facket med rekordhöjningar av a-kasseavgiften, men att angreppen nu tagit ny form.

– Till skillnad från alliansregeringen så verkar den här regeringen inte ha något emot att göra saker som strider mot demokratiska grundvärderingar.

– Försöket att förbjuda partilotterier är skräddarsytt för att försvaga en politisk motståndare, och det är minst sagt problematiskt om man respekterar demokratiska spelregler.

German Bender.
German Bender, utredningschef på den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé.

Flera fackliga företrädare talar om ett angrepp på demokratin. Finns det anledning att vara orolig?

– Absolut. Demokrati är inte svart eller vitt utan mer av en skala med olika nyanser. Vi har varit, och är, ett av världens mest demokratiska länder. Vi har långt till botten, men vi rör oss i en tydlig riktning. 

Politisk strejk kan inte uteslutas

I Finland har facken gått ut i politisk strejk i vår. Att det skulle ske i Sverige är inte troligt, enligt de fackliga ordförande Arbetet talat med. Men helt omöjligt är det inte, enligt German Bender. 

Om regeringen ger sig på strejkrätten, eller inte lyssnar på kraven om att undanta lärare och vårdpersonal från plikten att ange papperslösa, i den pågående utredningen om anmälningsplikt, kan det få bägaren att rinna över.

– anmälningsplikten är en direkt främlingsfientlig reform som strider mot fackens grundprinciper och yrkesetiken för de anställda. Trycket underifrån kan bli så starkt att det kan komma krav på politisk strejk.