Arbetstidsförkortning är inte bara en fråga om rättvisa på arbetsplatsen, det är en grundläggande jämställdhetsfråga som formar hela vår vardag. I dagens flexibla samhälle har vissa privilegierade grupper redan möjlighet till kortare arbetsdagar, men för många är detta fortfarande en avlägsen dröm. 

Medlemmarna inom Kommunal kämpar dagligen i tuffa arbetspass inom bland annat vård och förskola och skola Där är arbetstiden strikt kontrollerad och det så kallade livspusslet, som främst landar på kvinnor att lösa, blir lidande.

Våra nordiska grannar har fattat

Genom att minska det heltidsmått som vi har hållit fast vid, öppnar vi dörrarna till ett mer rättvist och jämställt arbetsliv. Historiskt sett har den svenska 40-timmarsveckan sitt ursprung i ett samhälle på 70-talet och är idag omodern ur ett jämlikt och jämställt perspektiv. 

En kortare arbetsvecka skulle inte bara ge alla arbetstagare mer tid för återhämtning och sociala aktiviteter, det skulle också underlätta för par att, mer jämlikt, dela på hushållsarbetet.

Det är inte hållbart att två arbetstagare i ett hushåll arbetar heltid samtidigt som de förväntas ta hand om hela hushållet, ha omsorg om barn och familj och få till den egna så viktiga återhämtningen.

Vi behöver bara titta på våra grannländer för att se att förkortade arbetsveckor är möjliga och framgångsrika. Länder som Norge, Danmark och Island har redan infört kortare heltidsmått med positiva resultat. 

Investera i befolkningen och välfärden

Enligt forskning från OECD finns det inga negativa ekonomiska konsekvenser av arbetstidsförkortning. Tvärtom kan det leda till ökad produktivitet, bättre hälsa och minskade samhällskostnader.

Europa är redan på väg mot kortare arbetsdagar, och Sverige bör inte halka efter. Genom att omforma vår syn på arbete och sträva mot en balans mellan arbetsliv och privatliv kan vi skapa ett mer hållbart och jämställt samhälle.

Det är dags att se arbetstidsförkortning som en investering i vårt lands framtid och välfärd. När arbetstagarna mår bra, mår hela samhället bra. Arbetstidsförkortning med sänkt heltidsmått är helt enkelt en vinst för Sverige.