“1 000 hjältar för ett lysande Sverige”. Med denna ”klatschiga” rubrik så remitterar Svenska Kraftnät, med extremt kort svarstid, sin remiss om sitt uppdrag att utreda behovet av civilplikt inom energisektorn.

Tillsammans med tidigare uppdrag bedöms det att det inom energisektorn behövs minst 6 000 individer för att klara behovet under höjd beredskap. Denna bedömning säger Svenska Kraftnät själva troligen är i underkant eftersom den gjordes 2022.

Mörk bild av branschen

Svenska Kraftnäts bedömning beskriver en mörk bild över läget inom energibranschen i Sverige. Energiförsörjningen är ett prioriterat mål för en fiende med onda avsikter. Lägg därtill en enorm kompetensbrist och en affärsmodell som leder till högre risker än nödvändigt, både för våra medlemmar och för Sverige som nation.

Idag är det i stort sett uteslutande utländsk arbetskraft på nybyggnation av vårt nya stamnät. Det medför både säkerhetsproblem genom att den som har onda avsikter får lättare kännedom om anläggningarna.

Det kommer även innebära att nödvändiga investeringar stoppas när det med all rätta kommer behövas internationella hjälpinsatser för att bygga upp Ukraina igen. 

För fackförbundet Elektrikerna är nämnda risker och problem inget nytt. Vi har i åratal lyft detta. Svenska Kraftnät verkar göra liknade slutsatser som oss, troligen inspirerade av våra rapporter och artiklar om branschen.

Våra uppmaningar till Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät konstaterar med all rätta att de inte kommer hitta hjältarna som ska rädda Sveriges energiförsörjning i en kristid i den nuvarande energibranschen. Den är alldeles för slimmad och underbemannad. 

Lösningen? Elektrikerna och förbundets övriga medlemskår. Förbundet har den unika rollen på svensk arbetsmarknad att vi både organiserar energibranschen och Sveriges elektriker. Vi, vår motpart och våra medlemmar är alltså nyckeln för att det ska vara möjligt att skydda och reparera Sveriges elnät.

Svenska Kraftnät bör sedan enligt oss skyndsamt:

  • Inleda samtal med parterna, vi har många praktiska delar att diskutera.
  • Vara beredd att tillskjuta resurser.
  • Hitta olika incitament för att göra detta attraktivt både för våra medlemmar och företag.

Nyttja vår organisering och kompetens

I dag finns uppskattningsvis cirka 40 000 certifierade elektriker och varje år tar cirka 3 000 personer yrkesexamen efter genomförd utbildning på El- och energiprogrammet. Branschen anställer och certifierar cirka 1 400 elektriker varje år. 

Det är bland dessa personer som Sverige och Svenska Kraftnät har möjlighet att hitta alla hjältar som kommer behövas utöver de hjältar som redan jobbar i branschen. Det är också med dessa personer som vi kan mildra den enorma kompetensbrist som råder inom energisektorn i allmänhet och på Svenska Kraftnäts anläggningar i synnerhet. 

Vi i Elektrikerna är beredda att omedelbart och skyndsamt inleda ett arbete för att möjliggöra detta, vi kommer ta ansvar.

Vår uppmaning till Svenska Kraftnät är nu att göra samma analys av situationen, nämligen att Elektrikerna är nyckeln till att detta ska vara möjligt. 

Vi ser fram emot att pragmatiskt diskutera detta och övriga frågor både med Svenska Kraftnät, våra motparter och övriga intressenter. Tillsammans kommer vi, om alla parter visar vilja, kunna få betydligt fler än de 1 000 hjältar som efterfrågas. Elektrikerna har betydligt fler än 1 000 hjältar som kan trygga Sveriges elförsörjning.