När jag först hörde talas om it-miljonären Jens Nylander och hans AI-program som granskar utbetalningar i offentlig sektor var jag en aning skeptisk. Jag fick känslan av att det här var ytterligare ett projekt av nätlibertarianer på Twitter eller ytterligare ett påhitt av Svenskt Näringsliv för att visa hur ineffektiv den offentliga sektorn är.

Jag såg framför mig hur någon kille i blårandig skjorta ringde upp till en kultur- och fritidshandläggare i en liten kommun och korsförhöra denne om huruvida de var 100 procent säkra på att det kommunala bidraget till PRO:s salsakurs verkligen gick till en salsakurs. Och huruvida detta verkligen tillhörde den kommunala kärnverksamheten.

Ganska snart efter att jag undersökt hur det låg till med den saken insåg jag att det här AI-programmet skulle kunna vara oerhört användbart. Det blottlägger många av de problem som har påpekats av socialdemokrater i decennier.

Privatiseringar och upphandlingar är slöseri

Under många år har socialdemokrater lyft fram att privatiseringar och dåliga upphandlingar leder till ett slöseri med skattemedel. Pengarna rinner i väg och det är oerhört svårt för den som köper tjänsten att faktiskt kontrollera om man får det man betalar för.

Utflödet av pengar från det offentliga har till och med lett till att gängkriminella parasiterar på vårdcentraler, HVB-hem och hemtjänstföretag. Enligt vissa bedömare tjänar kriminella mer pengar på att mjölka kommuner och regioner på pengar än vad de gör på att sälja knark. 

Outsourcing, upphandlingar och privatiseringar har också lett till att kommuner och regioner har varit tvungna att bygga upp enorma och kostsamma kontrollapparater för att se till att alla avtal följs och att leverantörerna sköter sig.

Vi saknar kontroll – AI kan hjälpa

Det har varit en bidragande orsak till den explosion av administrativa tjänster som har skett i offentlig sektor. Problemet är också att floran av avtal och leverantörer blivit närmast en snårskog, som blivit omöjlig att kontrollera fullt ut.

Denna snårskog har dessutom lett till att en slags apati inför faktumet att skattepengar försvinner ut i tomma intet har fått rot i många organisationer, vilket är helt oacceptabelt.

Gustav Möller lär ha sagt att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Det har varit en vägledande filosofi för oss socialdemokrater när vi har påpekat ur outsourcing och privatiseringar gör att vi förlorar kontrollen över hur skattebetalarnas surt förvärvade slantar används.

Med Jens Nylanders AI-program får vi en möjlighet att praktisera denna filosofi utan att behöva bygga upp en gigantisk kontrollapparat ute i kommuner och regioner. 

Vi måste städa i upphandlingsträsket. Jens Nylanders AI-program kan vara en bra start på detta.