Om du är med i ”grannargrupper” eller liknande i sociala medier dyker det rätt ofta upp desperata rop efter hjälp. ”Alvedon 60 mg är slut på alla apotek i närheten. Finns det någon vänlig själ som kan sälja/skänka några. Min bebis har 40 graders feber och får inte i sig någonting”?

Tågkaos, brist på läkemedel, post som inte kom fram och om kriminella nätverk som driver vårdcentraler. Dagligen kan vi läsa om någon viktig samhällsfunktion som gett vika. Hur hamnade vi här? 

De senaste 20 åren har vi haft borgerlig majoritet i Sveriges riksdag, under dessa år har mängder med politiska kompromisser gjorts och resultatet är att högermajoriteten vuxit sig ännu starkare.

Avregleringarna har till exempel varit en tongivande politisk åtgärd under den här perioden, ofta hyllad för dess påstådda förmåga att öka konkurrensen och effektiviteten.

Livsfarlig läkemedelsbrist

Men vi måste ställa oss frågan: till vilket pris? Avregleringar inom områden som läkemedelstillgång, järnväg och den offentliga sektorn har haft stora konsekvenser för vanligt folks tillgång till livsnödvändiga tjänster och funktioner.

Det har i vissa fall också lett till ökad priskonkurrens och ökat sortiment av smink och diverse hälsoprodukter på apoteket, men det har också skapat en marknad där vinstdrivande företag prioriterar lönsamhet framför människors hälsa.

Läkemedelsbrist inom flera viktiga områden, så som diabetesmediciner, hjärtmediciner med flera, sätter människors liv och hälsa i fara.

Vanligt folk, som är beroende av tillgången till tillförlitliga läkemedel, drabbas när marknaden inte kan tillhandahålla det som behövs för att upprätthålla ett livsnödvändigt sortiment.

Dyrt tågkaos

Järnvägsavregleringar har också sina baksidor. Trots löften om ökad effektivitet och bättre service har avregleringarna resulterat i minskad tillgänglighet, högre priser, försämrad säkerhet och konstanta förseningar.

Resenärer som förlitar sig på järnvägen för arbetspendling, transporter och fritidsresor, drabbas hårt när resor blir inställda eller försenade. Dessutom kan vi också konstatera att avregleringarna, ihop med dagens blåbruna budget, lett till minskade investeringar i vår infrastruktur.

Detta påverkar i järnvägens kapacitet både idag, vilket den som reser märker av, och på lång sikt.

Sätt människan framför marknaden

Den offentliga sektorn ska vara hjärtat som pumpar ut nytt syrerikt nytt blod i ett välfungerande och jämlikt samhälle. Avregleringar har ofta inneburit privatiseringar, nedskärningar, minskad tillgänglighet och bristfällig reglering inom viktiga samhällstjänster som utbildning, sjukvård och omsorg.

Jämlikheten tar stryk när den offentliga sektorn sviker sina skyldigheter. Många av oss förlitar oss på dessa tjänster för att kunna leva våra liv och för att kunna förverkliga våra drömmar och vår potential.

Det är viktigt att samhällets kärnfunktioner fungerar för alla. Vår gemensamma välfärd utgör ryggraden i vårt samhälle och är avgörande för människors liv, välbefinnande och framtid.

Det är dags att på allvar ifrågasätta och sätta ner foten mot rådande synsätt på avregleringar och prioritera människors behov framför marknadens intressen. Det är dags att börja ta tillbaka makten från marknaden till folket.

Endast genom att stärka våra gemensamma resurser kan vi bygga ett jämlikt samhälle. Ett där alla har tillgång till de samhällstjänster och funktioner som behövs för att leva ett gott liv.