Byggandet av bostäder kraschar till den lägsta nivån sedan 90-talskrisen. Det slår hårt mot våra medlemmar som bygger trähus. Var sjunde GS-medlem i träindustrin blev varslad när antalet varsel exploderade med 270 procent under 2023. Livskraftiga trähusföretag har tvingats i konkurs på grund av en exceptionell ekonomisk kris orsakad av omvärldshändelser. 

Konsekvenserna är katastrofala och drabbar många fler än bara träindustrins anställda. När träindustriarbetare varslas försvinner välbetalda jobb på landsbygden och klyftan mellan stad-land fördjupas.

Parterna levererar, regeringen kapitulerar

Regeringen konsekvent vägrat att stötta  träindustrin och bostadsbyggandet trots att det är Putins krig och den globala inflationen som orsakar krisen. Våra medlemmar har inte skapat krisen men de lämnas ensamma av regeringen att klara av den. 

GS-facket och Trä- och möbelföretagen, TMF, har både var för sig och tillsammans, uppmanat regeringen att aktivera korttidsstödet. Regeringen svarar blankt nej. Men regeringen hade kunnat göra så som Löfven-regeringen gjorde under pandemin och gett korttidsstöd till företag för att undvika massarbetslöshet.

När regeringen inte agerar tvingas vi från facket och arbetsgivarna ta frågan i egna händer. Nu har GS-facket och TMF förhandlat fram ett korttidsavtal för att ge företagen ett alternativ till att säga upp personal.

Avtalet innebär i korthet att en del av lönekostnaden minskar för arbetsgivaren mot att arbetstagaren går ner i tid.

Hindra förödande dominoeffekt

Men ännu fler jobb hade kunnat räddas om regeringen hade hållit sin del av korttidsavtalet. Med statligt stöd hade företagen kunnat sänka kostnaderna ännu mer och de anställdas risk för arbetslöshet hade minskat. Det var detta som räddade Sverige från massarbetslöshet under pandemin.

När det industriella träbyggandet lamslås hindras omställningen till klimatvänligt byggande. Framförallt skapar byggkrisen problem för hela ekonomin. Varje byggjobb skapar tre ytterligare jobb i form av allt från material till transporter och nu riskerar alla de jobben att försvinna.

Bostadsbrist i sig innebär hämmad tillväxt för företag och kommuner när personer behöver tacka nej till jobb eller studier då den inte hittar en bostad på den orten. Man skulle kunna tro att just denna regering skulle vara särskilt mottaglig eftersom dessa partier vände sig just till våra medlemmar på landsbygden.

Mycket snack och lite leverans

KD talade varmt om ”hjärtlandet” i valrörelsen men nu ser partiet på när arbetslösheten växer på landsbygden. SD lovar att värna vanligt folk men ändå prioriterar de sänkt skatt på snus framför att skydda folks jobb och bostäder.

Liberalerna försöker prata om klimatet men även de ser på när det klimatvänliga träbyggandet hotas. Moderaternas ord om ansvar ekar tomma nu när det sjunkande byggandet hotar den svenska ekonomin. 

Det här är en regering som hittills släpper allt ansvar. Det är under all kritik att regeringen sviker sin del av korttidsavtalet samtidigt som staten gick med överskott på 92 miljarder kronor förra året. Fler jobb och företag hade kunnat räddas i träindustrin. Våra medlemmar och den svenska landsbygden förtjänar bättre.