Hisnande 26 miljarder kronor. Så stort beräknas det byte oseriösa arbetsgivare roffa åt sig från statskassan. Lägg därtill en ytterligare miljard för kostnader till följd av människoexploatering och människohandel.

Utländsk arbetskraft utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Det i sig är ingen nyhet men SVT Östs rapportering visar på en omfattning som är svår att ta in.

För att hålla nere kostnader föredrar många arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft då vi svenskar, och våra fackföreningar för den delen, generellt kräver lön det går att leva på.

Människor som är vana vid eller har familj i länder där levnadsstandarden är sämre och fattigdomen utbredd är mer benägna att tolerera lågbetalda yrken med sämre villkor. Alternativen för dem är helt enkelt färre.

Bra med höjda inkomstkrav

Att höja inkomstkraven för de som kommer till Sverige för att arbeta är bra men otillräckligt.

Då dessa arbetande ofta är helt beroende av sitt jobb, saknar skyddsnät och i regel riskerar att utvisas med omedelbar verkan om de blir sparkade, kommer arbetsgivare undan med vad som helst. Bekvämt för den som vill maxa vinst.

Att inte få sin lön är bara ett skräckexempel bland många av vad utländska arbetare kan utsättas för. Och får anställda rätt lön på pappret kan arbetsgivare pressa dem att betala tillbaka en del. Då ser allt rätt och riktigt ut i bokföringen men i praktiken har den anställde blivit bestulen.

Dessutom är både hot, våld och sexuellt våld utbrett. Många är i praktiken fast i ett Sverige som, med sina stränga lagar riktade mot den enskilde arbetaren, delvis ett laglöst land.

Det systematiska fuskandet har spridit sig och blivit en stor del av svensk ekonomi. Inom byggsektorn säger hederliga byggföretagare och facket sedan länge samma sak: du kan knappt vinna upphandlingar om du räknar på rätt lön och säkerhetsåtgärder.

Då lockar det att tumma på personalen.

Särskilt om straffen blir lindriga eller uteblir. Och så fortsätter det.

Trygghet på arbetsmarknaden ointressant

Denna lönestöld i mångmiljardklassen hade kunnat rädda otaliga lärare, elevassistenter, sjuksköterskor och andra i offentlig sektor som tvingats från sina arbeten trots ett skriande behov.

Ändå visas exceptionellt lite politisk vilja från regeringens håll för att få ordning på arbetsmarknaden.

Den vilja att luckra upp sekretess mellan myndigheter som regeringen pratat sig varm om verkar iskall när det kommer till arbetslivskriminalitet. 

Centrum mot arbetslivskriminalitet har upprättats, på beställning av den förra regeringen men det behövs mer resurser.

I dag saknas både rätt kompetens och möjlighet att utföra kontroller.

En kriminell röta

Nu ökar arbetslösheten och antalet människor som tvingas fly till följd av klimatet och konflikter kommer att öka.

Allt fler kommer i ren och skär desperation att tvingas att ta arbeten på ställen där man inte är intresserad av varken lagar, regler eller sin personal.

Men det krävs en krisinsikt som verkar saknas både bland politiker och gemene person i Sverige. Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten och facket är helt beroende av tips av.

Fortsätt tjata på Johan Pehrson, tidernas osynligaste arbetsmarknadsminister, att i alla fall uttala sig om problemen vi dras med.

Svensk arbetsmarknad dras med kriminell röta.

Så länge samvetslösa människor kan tjäna miljardbelopp och det sitter ett helt ointresserat gäng i regeringen så kommer det fortgå. Priset betalar de laglösa migranterna, du och jag.