SLUTREPLIK. Hampus Rydahl från Centerstudenterna Stockholm tycker att vi ska släppa våra ideologiska skygglappar.

Sanningen är att det är precis det vi också rekommenderar.

I sitt svar till oss skriver Centerstudenterna Stockholm att ”Man bör inte utgå från att en viss driftform alltid är bäst, som utgångspunkt. I stället behöver regionen utreda vad de själva bör göra och vad andra aktörer skulle sköta bättre.”

Dyra konsulter i stället för samhällsnytta

Där är vi helt överens och det är också vår poäng. Sedan början av 2000-talet har upphandling och konkurrensutsatt verksamhet varit modellen för kollektivtrafiken i Stockholms län.

Från Seko har vi länge påtalat nödvändigheten i att utreda om upphandling av verksamhet verkligen är det bästa, sett ur lönsamhet, stabilitet och bevarande av kompetens.

Det har hittills inte funnits något som helst intresse för att se över vad det skulle kosta att driva någon del av kollektivtrafiken i egen regi från styrande politiker.

Att stå för fri konkurrens och marknadens styrande var viktigare än att utreda vad som faktiskt gav mest samhällsnytta.

Vi har pekat på det orimliga i att ha stora kostnader för konsulter när det istället skulle kunna finnas samma kompetens anställda på Trafikförvaltningen. Förutom minskade kostnader skulle det också ge en bättre kontinuitet och bättre resultat vid upphandling.

Dags att sluta gissa

En upphandling kostar enormt mycket pengar och dessutom resurser. De pengarna tror vi skulle kunna läggas på drift, underhåll och synlig personal i kollektivtrafiken.

Det borde åtminstone göras en genomlysning så att man vet hur mycket det kostar att driva en upphandling jämfört med att köra i egen regi.

Sunt förnuft säger att vi inte ska gissa när det handlar om så stora kostnader, vi ska veta.

Så vår uppmaning till politiken är precis densamma som Centerstudenters; släpp de ideologiska skygglapparna och ta reda på hur vi får bästa möjliga kollektivtrafik i Region Stockholm.