REPLIKDet är fel av SSU Stockholm och Seko att blanda ihop driftform med resultat av verksamhet. Dessutom verkar skribenterna ha en skev definition av demokratisk kontroll.

Vi delar bilden att inflationen slår hårt mot regionen, att regeringen misslyckats med att leverera de statsbidrag som landets kommuner och regioner behöver, samt att den höjda regionskatten och de höjda avgifterna i kollektivtrafiken påverkar oss unga extra mycket.

Men det är där vår samsyn verkar sluta i detta ämne.

Vi har demokratisk kontroll

Man bör inte utgå från att en viss driftform alltid är bäst, som utgångspunkt. I stället behöver regionen utreda vad de själva bör göra och vad andra aktörer skulle sköta bättre.

Att säga att drift i egen regi alltid är bäst är rent ideologiskt drivet.

“Demokratisk kontroll över den viktiga infrastrukturen” är precis vad vi har idag. Demokratiska beslut över vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs i upphandlingen och hur avtalet följs upp.

Ordet demokrati känns inkastat som ett buzzword i en för övrigt rent ideologiskt motiverad artikel.

Samtliga åtta partier i regionfullmäktige är genuint missnöjda med hur MTR skött sitt avtal, både gentemot facken, resenärer och SL.

Därför förlängs inte heller avtalet nu, utan sägs upp trots att en förlängning vore möjlig.

Marknad och konkurrens principiellt bättre

Rent principiellt så tenderar vi att få mer kvalité för ett bättre pris när det finns väl fungerande marknader med konkurrens.

Att dra i handbromsen för fortsatt pendeltrafik i privat regi på grund av en dålig upphandling känns ogenomtänkt och förhastat.

Att bygga en organisation för tågtrafik är unikt utmanande med stora krav på säkerhetskompetens som tar tid att bygga upp.

Regionen bör definitivt utreda vad som är den bästa vägen framåt, men utan en utredning finns det inget som tyder på att vi får bättre kollektivtrafik i egen regi.

Vad sägs som att regionen utreder vad som är bäst för Stockholms resenärer “avtalsområde för avtalsområde” med den ideologiska hatten åt sidan och i stället värnar den demokratiska kontrollen över den viktiga infrastrukturen som vi redan har i dag?