Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, går på grund av rådande inflation på knäna ekonomiskt.

Den blåbruna regeringen på nationell nivå bär en stor skuld.

De har, trots nödrop från alla regioner och kommuner i hela landet, inte skjutit till extra pengar.

Det blir inget ekonomiskt stöd för att kompensera för inflationens kostnadsökningar.

Tvingats höja skatten

För att slippa gå igenom ett ekonomiskt stålbad där personalen i vården och kollektivtrafiken annars skulle drabbas hårt har Mittenkoalitionen som styr regionen med stöd av Vänsterpartiet bestämt att skatten ska höjas till 2024 och avgifterna i kollektivtrafiken öka.

För arbetare och unga som redan drabbas hårt av inflationen är det redan tufft att få vardagsekonomin att gå ihop.

Därför är det ett stort problem att höja regionskatten, som är en platt skatt, eller för den delen öka biljettpriserna.

Men i dagsläget tycks inga andra alternativ finnas när den borgerliga regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna vägrar att skjuta till de pengar som faktiskt behövs. 

Pendeltrafiken katastrofal

Men då är det också viktigt att de styrande politikerna skickar ut en signal till stockholmare som nu får hjälpa till att upprätthålla verksamheten i regionen – genom att öppna sina plånböcker.

En signal om att man också ser över alla andra möjligheter för att effektivisera och långsiktigt få en bättre kontroll över kostnaderna i regionen och dess verksamheter. 

Vårt förslag är att de styrande regionpolitikerna snabbt ser över möjligheten att så snart det är möjligt börja ta över kollektivtrafiken i egen regi, avtalsområde för avtalsområde.

En upphandling som ska avgöras 2026 är pendeltågstrafiken som i dagsläget fungerar katastrofalt. 

Personalen i allra högsta grad fått lida av ovisshet kring anställningar, osäkerhet i arbetet och brutna löften av politiker.

Både i väljarkåren och bland de anställda finns ett förtroendekapital som måste repareras och politisk handlingskraft tror vi är en framkomlig väg.

Demokratisk kontroll

Det är viktigt att vi i Sverige och Stockholm har en demokratisk kontroll över den viktiga infrastrukturen.

En kollektivtrafik där du lagt ut hela verksamheten på privata aktörer finns det ingen demokratisk kontroll över.

Därför ser vi, representanter för fackföreningsrörelsen och ungdomsrörelsen, ett viktigt värde i att hämta hem det vi har gemensamt.

Vi vill se kollektivtrafiken i egen regi.