KOMMENTAR. Aftonbladets Kulturchef, Karin Pettersson frågade – efter att en högerextremist skrivit in sig på Karlstads universitet med syfte att trakassera studenter och kursledare – vad utbildningsminister Mats Persson gör för att skydda akademin mot högerextrema hot.

Mannen som skrivit in sig på kursen uppmuntrar fler att göra som honom för att, som han säger, syna kurser som ingår i ”woke-industrin.”

Utbildningsministern svarade Aftonbladet med vändande post att han ’kritiserar all form av hot, hat och hets inom akademin, oavsett om den kommer från extremhögern eller från ”woke-vänstern’.”

Han använder alltså samma terminologi som mannen vars mål är att trakassera, för att göra den grövsta relativisering av hotet från högerextremism jag sett från en folkvald minister.

”Woke-vänster” saknar substans

Begreppet ”woke-vänster” saknar för det första helt substans. Vad betyder det ens? Jag tror inte ens utbildningsministern vet. Enkelt översatt är definitionen av ”woke” i dag allt konservativ eller extrem höger inte gillar.

I USA används termen, direktimporterad ur MAGA-rörelsen, när republikanska partiet angriper HBTQ-personers rättigheter, förklarar varför Marvelfilmer blivit så dåliga eller stänger ned kursmoment i skolan där man haft mage att lyfta landets historia av rasism. 

De senaste åren har partiet blivit besatt av ”anti-wokeness”, många av dess politiker och minst två av dess presidentkandidater ser det som sin huvudfråga.

Men när tidningen Vice frågade deltagare på konservativa konferensen CPAC vad begreppet egentligen betyder kunde ingen ge ett vettigt svar. Bara att det är något hotfullt. En direkt samhällsfara. Inte minst för kärnfamiljen.

Term importerat från mörkaste vrån

Vad vi talar om är en term importerad direkt från partiets mörkaste och mest konspiratoriska vrår. Man har blivit besatta av ett hjärnspöke. Resultatet är kraftigt inskränkta rättigheter för transpersoner i flera delstater. 

Förbud mot att ens tala om homosexualitet i vissa delstaters grundskolor.

Angrepp på dragqueens. Inskränkt aborträtt. Attacker på det som kallas ”critical race-theory” – även det ett begrepp ingen av kritikerna tycks förstå innebörden av. Kortfattat kan det beskrivas som studier i hur vår historia berättas av majoriteten som därför förskönar det egna förtrycket mot minoriteter.

Termen woke kan alltså, i den form utbildningsministern använder ordet, summeras som majoritetssamhällets upplevelse av hot från minoriteters ökade rättigheter under de senaste decennierna.

Att den man från extremhögern som trakasserat kursledare och studenter på Karlstads universitet befann sig just där har säkert flera anledningar. Men att kursen heter just ” Ras och vithet i Sverige” är förmodligen en av dem.

Samme man trakasserade dragqueens på Dramaten, samtidigt har han maniskt ägnat sig åt att förtalsanmäla antirasister som påtalat rasism. Man testar om och om igen demokratins gränser för att urholka dem.

Samtidigt eskalerar hotbilden för de man trakasserar. Deras liv ska inte bara bli outhärdligt. De hängs även ut inför en konspiratorisk och högerextrem rasande mobb övertygad om att denna ”woke-vänster” är folkets fiender. Och den gruppen är långt ifrån främmande för hot.

Så skräms progressiva bort ur offentligheten.

Hotbild eskalerade mot dragqueens

Vi har senaste året sett effekten när hotbilden eskalerade mot bibliotek som skulle ha sagostund med dragqueens.

Men utbildningsministern vill tala om ”woke”. En term som importerats från USA, rakt in i den svenska extremhögern för att, via våra högerintellektuella på kultursidorna och hetsare på Substack, etablera sig i det Tidölag som styr landet.

En regering desperat efter att få avdramatisera att deras makt villkoras av ett parti grundat av den högerextrema Bevara Sverige Svenskt-rörelsen. Där inte minst Liberalerna gör grovjobbet.

Mängden hat och hot på svenska universitet från en ”woke-vänster” är, vad jag vet, närmast ickeexisterande. 

Det enda som upprepat lyfts fram som exempel i debatten är att några störiga studenter klagat på rasstereotyper under en sexologkurs på Malmö universitet, separatistiska möten på Smålands Nation, en märklig situation där en arkivarie på Uppsala universitet fått en reprimand för att hon sagt N-ordet i en utbildning om arkivsökande.

En hel del bisarra intersektionella charlataner i en föreläsningsindustri där i stort sett alla kan anklagas för samma sak.

Samt, förstås, det aldrig avtagande rikstraumat att elever på Konstfack en gång gjorde en grej av att en lokal hette Vita Havet.

Här finns grava exempel på ett uselt ledarskap i personalfrågor, blandat med påtaglig överkänslighet från samtliga håll. Men är det alls jämförbart med organiserat våld, hot och trakasserier? Nej.

Utredning om cancelkultur

Att studenter tror sig ha uppfunnit hjulet eller ser orättvisor överallt är sedan gammalt. Eventuellt ska det till och med vara så.

En vuxen människa hanterar detta genom att lyssna, svara vänligt, stänga dörren när studenterna lämnat rummet, skaka på huvudet och gå vidare i livet.

Om du inte klarar det. Väx upp.

Men vår utbildningsminister ansåg alltså att detta var skäl nog att tillsätta en ”nationell utredning om cancelkultur” på våra lärosäten. Den utredning han, utan att kunna ge några exempel refererar till i sitt svar om hur han tar hot, hat och våld från woke-vänstern, på allvar.

Utbildningsministern är knappast ensam här. Behovet av att det ska finnas en sorts rimlighet i högerextremism och förvriden konservatism är hyfsat utbrett. Det är som att det finns ett behov av att konstruera två jämnt fördelade vågskålar som inte riktigt existerar.

Att man med ljus och lykta söker efter ett vänsterns hat och hot som eventuellt existerar. Och trots att det man hittar på intet vis är jämförbart med den våldsamma hotbild högerextremismen utgör så fortsätter man påstå att så är fallet.

Men konsekvensen av relativiseringen riskerar att bli en nedskärning av humaniora, maktkritisk teori, forskning om rasism, genus, HBTQ. Forskare som tystnar av oro för uteblivna anslag. Med argumentet att vänstern är det verkliga hotet mot akademin. För att det känns så.

En, i bästa fall, direkt antiintellektuell hållning.

Blir gladeligen motbevisad

Vi var många som oroade oss för att det här var ambitionen utbildningsministerns utredning. Mats Perssons svar pekar på att vi inte haft fel. Men jag blir gladeligen motbevisad.

Tyvärr görs inga ambitioner i den riktningen.

När jag i Svenska Dagbladet kritiserade utbildningsministern för hans relativiserande svar bemötte han även mig. Lustigt nog kom svaret på det helveteshål som i högsta grad skapat konspirationsteorin om hotet från ”woke”, Elon Musks X. 

Han skrev att: ”Johannes Klenell förringar vänsterns hot, hat och hets inom akademin. Det gör inte jag utan kritiserar det oavsett om det kommer från extremhögern eller från woke-vänstern.”

Det papegojsvar han förmodligen kommer upprepa i oändlighet i den här debatten. Huruvida jag förringar något hat eller hot från vänster vet jag inte riktigt, då det är väldigt oklart vad det är ministern menar.

Flera har frågat Mats Persson vilka exempel han egentligen har på denna woke-vänsters hot, hat och hets. Än så länge har absolut ingen alls fått svar.

Det är för mig fullständigt obegripligt att den här mannen är utbildningminister.