Vad är trygghet egentligen? Tja, säkerhet, lugn och skydd är några synonymer men det kan förstås betyda olika saker. De flesta skulle dock hålla med om att ett hem är en trygghet.

Just nu förvägrar Sverige två barn om dagen den tryggheten. Två barn är nämligen antalet som vräks varje dag. Det första halvåret i år har 345 barn tvingats lämna sina hem. Allt enligt Kronofogdens senaste statistik.

Vad sätter det för spår?

Sådana här:

Ökad risk att man inte klarar skolan. Ökad risk att man blir långtidsarbetslös. Ökad risk för över- och undervikt. Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Ökad risk för att utsättas för våld och mobbing. Ökad risk att hamna i kriminalitet. Ökad risk för att vara med om olyckor.

Stora sociala konsekvenser

Allt ovan är effekter av att leva i den sortens sociala utsatthet som det är att vara barn och inte ha en trygg bostad.

De sociala konsekvenserna för barnen av att ryckas upp från kompisar och skola är med andra ord stora. I ett land där barn mördar barn och vi pratar om det viktiga förebyggande arbetet är barnvräkningarna ett groteskt fiasko.

Det här begriper förstås våra folkvalda, intellektuellt. Politikerna har pratat om nollvisioner och sedan i fjol har Kronofogden i uppdrag att förbättra samarbetet med bland annat hyresvärdar och socialtjänst för att undvika vräkningar av just barn.

Ändå vräks alltså två om dagen.

Nästan alla vräkningar som berör barn har att göra med att föräldrarna har en hyresskuld. Och att de vräkta barnen blir fler just nu tror Kronofogden kan ha sin förklaring i ökade levnadskostnader till följd av hög inflation, högre matpriser och boendekostnader. Jo, tack det kan man tänka sig.

Vad är det här för land?

Men vad är Sverige för land om vi tider i ekonomisk inte ens förmår värna några av de mest sköra barnen?

Ett land där regeringen sker ner på arbetsmarknadspolitiken och lämnar bostadspolitiken vind för våg.

Ett land där regeringen väljer skattesänkningar för den som har mest framför att skydda de familjer som mosas när krisen rullar in.

Ett land där folket röstar fram partier som vill krossa gängen men som med berått mod vidgar revorna i samhällets skyddsnät.