Från och med 1 november krävs en lön på över 27 360 kronor i månaden för att få arbetskraftsinvandra till Sverige.

Av de arbetstillstånd som är giltiga just nu gäller 14 991 jobb där lönen ligger lägre än så, enligt färska siffror som Arbetet fått av Migrationsverket (se listan här under).

När de här tillstånden löper ut kommer många arbetskraftsinvandrare bli tvungna att lämna Sverige.
Och många företag förlorar anställda som är viktiga för att de ska fungera.

– Särskilt företag inom svinproduktion och mjölkproduktion ringer mig och är oroliga. De blir av med kompetens som är svår att hitta i Sverige, säger Emma Terander, chef för arbetsmarknadsfrågor vid Gröna arbetsgivare.

Kort varsel

Det nya lönegolvet beslutades i slutet av september och börjar gälla redan den 1 november. Både Migrationsverket och arbetsgivarna har alltså fått kort tid för att ställa om.

– Handläggningstiderna för arbetstillstånd hos Migrationsverket kan vara så långa som 13 – 14 månader. Många arbetsgivare skickade in ansökan 2022 och hade ingen aning om att det här skulle hända, säger Emma Terander.

Den lön företagen angivit i ansökan kan ibland ligga någon hundralapp under gränsen för arbetstillstånd.

– Jag råder dem att inte vänta på Migrationsverkets beslut, utan fort som sjutton komplettera ansökan, säger Emma Terander.

Små marginaler

Enligt en rapport från Gröna arbetsgivare har 78 procent av yrkesarbetarna inom animalieproduktion löner under 27 360 kronor i månaden. I det övriga lantbruket har 80 procent av arbetarna lön under golvet. Bland dem som planterar skog är siffran 53 procent.

För att klara det nya kravet på ”god försörjning” för arbetskraftsinvandrarna kan löner behöva höjas med uppemot 20 procent i de gröna näringarna.

Det går inte i branscher där lönsamheten redan är pressad, enligt Emma Terander.

Dessutom skulle lönestrukturen bli skev om vissa anställda fick mer betalt bara för att de kommer från länder utanför EU.

Över 1 200 lediga jobb inom jordbruk, trädgård och skogsbruk annonseras nu ut på gronajobb.se.

Varför vill inte svenskar ha de här jobben?

– Jag tror att människor har tappat kopplingen till jorden och jordbruket. Många vet inte att de här jobben finns, svarar Emma Terander.

Fakta: Arbetstillstånd

Från och med den 1 november måste den som arbetskraftsinvandrar till Sverige ha en ”god försörjning”. Det definieras som 80 procent av medianlönen i Sverige. För närvarande betyder det 27 360 kronor i månaden.

Arbetstillstånd ges för högst två år i taget. Därefter kan den anställde och arbetsgivaren ansöka om förlängning.

Inkomstkravet gäller bara arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Kravet gäller inte arbetstillstånd för säsongsarbetare, som är vanliga inom jord- och skogsbruk. Sådana anställningar får vara i högst sex månader.

Här nere kan du söka på yrken i listan

Fotnot: Vissa av siffrorna i listan är ersatt med ”x”. Det betyder 5 eller mindre.