Inför den strejk som IF Metall har varslat om vid Teslas verkstäder frågar företaget sina anställda om de kommer att arbeta eller inte när strejken bryter ut nästa vecka, något som tidningen Dagens Arbete var först med att rapportera.

– Om jag tvingas svara på den frågan röjer jag om jag är fackligt ansluten eller inte. Arbetsgivaren får över huvud taget inte registrera sådana uppgifter, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic till Dagens Arbete.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä bekräftar för Arbetet att förbundet har fått vittnesmål om hur Teslas chefer går runt och frågar enskilda anställda om de kommer att jobba eller strejka.

– Att gå ut i konflikt är ett kollektivt beslut. Nu går de på enskilda individer. Syftet är uppenbarligen att skrämma folk att inte delta i strejken, säger Veli-Pekka Säikkälä.

”Vi kan tvingas utöka stridsåtgärder”

Facklig tillhörighet hör till de uppgifter som är skyddade enligt dataskyddsförordningen GDPR.

IF Metall har meddelat Tesla att det är förbjudet att registrera uppgifterna och att förbundet förutsätter att företaget avbryter detta.

IF Metall har också informerat sina medlemmar om att de inte är skyldiga att svara.

– Vi ser jävligt allvarligt på det här. Det underlättar inte en lösning. Det kan göra att vi blir tvungna att utöka våra stridsåtgärder, säger Veli-Pekka Säikkälä.

”Gå med i facket”

Om strejken bryter ut kan de arbetare som inte är medlemmar i IF Metall välja att inte arbeta. Däremot får de ingen strejkersättning.

– Vi uppmanar dem som inte är organiserade att gå med i facket. Och vi har fått nya medlemmar vid Tesla sedan varslet lades, säger Veli-Pekka Säikkälä.

IF Metall har varslat om strejk vid elbiltillverkaren Teslas samtliga verkstäder i Sverige för att sätta tryck bakom kravet att få teckna kollektivavtal – ett krav som förbundet drivit sedan 2017.

Efter att varslet lades har Tesla gått med på att möta IF Metall i nästa vecka, tillsammans med medlaren Kurt Eriksson.

Arbetet har sökt Tesla för en kommentar.