Fackmedlemmar bör skyddas från att en del av den fackavgift de betalar in till sitt förbund sedan går vidare som bidrag till ett politiskt parti.

Det är budskapet i en riksdagsmotion som nu lämnats in av de moderata ledamöterna Oliver Rosengren och Lars Beckman.

”För att skydda arbetare från att tvingas till att bli partisponsorer och värna legitimiteten för den svenska fackföreningsrörelsen bör en sådan reform förberedas i Sverige. Vi föreslår därför att regeringen överväger att tillsätta en utredning av hur individuella fackmedlemmar kan skyddas från att motvilligt bli partisponsorer, exempelvis enligt den lagstiftning som redan stiftats i Storbritannien”, skriver de två ledamöterna.

Hänvisar till Arbetets enkät

I motionen hänvisas bland annat till Arbetets enkät där bara var femte LO-medlem svarade att de vill att LO ska ge pengar till Socialdemokraterna.

Rosengren och Beckman anser att arbetstagare som inte är med i facket exkluderas från förmåner men att de i dag samtidigt tvingas ställa upp på att vissa fackförbund ger pengar till Socialdemokraterna. 

Utreds redan

Moderaterna Kronoberg, dit Oliver Rosengren hör, har också motionerat om det här inför partiets arbetsstämma 19-22 oktober i Umeå. Men då i lite skarpare ordalag. M-förbundet vill att partiet ställer sig bakom att det ska krävas individuella medgivanden för att en fackmedlems avgift ska betalas ut i bidrag till politiska partier eller användas för partipolitiska kampanjer.

Här svarar partistyrelsen att regeringen tillsatt två utredningar för att se över reglerna om partifinansiering. ”Den ena utredningen har även ett särskilt uppdrag att utreda möjligheten att införa ett sådant krav som motionären föreslår”, skriver styrelsen i sitt svar. 

Den utredning som Moderaternas partistyrelse hänvisar till tillsattes i juni i år och ska redovisas 2025.