Med mindre än två veckor kvar till LO-kongressen presenterar nu valberedningen vilka de vill se på de fyra posterna i LO-ledningen.

Det blir Pim van Dorpel, i dag vice ordförande för HRF, som föreslås att ta över som ny LO-ordförande när Susanna Gideonsson avgår på LO-kongressen den 17-20 maj. 

– Vi uppfattar honom som en mycket bra lagledare och så har han idéer om hur han vill utveckla LO och samarbetet mellan förbunden för att göra LO till en ännu starkare facklig organisation, säger Tomas With, ordförande för LO:s valberedning.

Pim van Dorpel är 46 år och kock i grunden. Han valdes till vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket för tio år sedan, 2014, innan dess var han ombudsman i förbundet.

Totalt är det fyra platser som ska tillsättas i LO-ledningen. Förutom Pim van Dorpel, vill valberedningen se Veli-Pekka Säikkälä från IF Metall som avtalssekreterare, Louise Olsson, vice ordförande för Elektrikerna som förste vice ordförande och Jessica Leiding, förbundssekreterare för Kommunal som andre vice ordförande.

–  Det blir en rejäl föryngring, och förnyelse. En bra ny giv för LO inför framtiden, säger Tomas With.

Elva dagar till kongressen

Att valberedningens förslag presenteras bara elva dagar innan kongressen inleds, vittnar om att uppdraget att forma toppen i LO har varit tufft. 

Att samtliga platser i LO-ledningen väljs vid samma kongress är inte vanligt, men det har hänt förr. 

Det är ombuden på LO-kongressen som beslutar om vilka som ska ingå i den nya LO-ledningen.

Även om valberedningens förslag brukar godtas och röstas fram av kongressen, finns fortfarande möjligheten att föra fram andra kandidater under själva kongressen.

– Möjligheten finns, men det hör inte till vanligheterna, säger Tomas With.

Enade bakom förslaget

Valberedningen står enad bakom förslaget och enligt Tomas With har de lyssnat på så många önskningar som möjligt om vad förbunden vill se i en ny LO-ledning. Att få en yngre ledning som har möjlighet att sitta kvar under flera kongressperioder, var ett sådant önskemål, liksom att få en ledning som kan ena och bygga ett starkt LO.

Förutom Tomas With, vice förbundsordförande i IF Metall, består LO:s valberedning av Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal och Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels. 

Valberedningen är därmed företrädare för LO:s fyra största förbund. Om de förankrat förslaget i sina egna organisationer kommer det att få majoritet på LO-kongressen.

Valberedningens förslag till ny LO-ledning

Ordförande: Pim van Dorpel, 46, vice ordförande för HRF. Har en bakgrund som kock på en rad finkrogar och började som lokal ombudsman på HRF 2009. Han valdes in i förbundsledningen som vice ordförande 2014.

Förste vice ordförande: Louise Olsson, 38, vice ordförande i Elektrikerna. Har en yrkesbakgrund som entreprenad-elektriker,.Fick sitt första fackliga uppdrag som ackordsansvarig 2009, och är sedan 2020, vice ordförande i Elektrikerförbundet.

Andre vice ordförande: Jessica Leiding, 40, förbundssekreterare för Kommunal. Har en bakgrund som barnskötare och har bland annat varit sektionsordförande och avdleningsordförande i Kommunal i Stockholm innan hon valdes till förbundssekretare 2022.

Avtalssekreterare: Veli-Pekka Säikkälä, 56, avtalssekreterare för IF Metall. Började sin fackliga bana i Verkstadsklubben på Saab Automobile i Trollhättan. 1996 började han på IF Metalls förhandlingenhet och 2008 valdes han till förbundets avtalssekreterare.