Att inte vara i tjänst men att vara redo att hoppa in vid behov brukade kallas jour.

Den som hade jour fick ersättning för det intrång beredskap och ett eventuellt inhopp innebar på dennes fritid.

Sedan kom hyvling.

Att en arbetsgivare hyvlar innebär att sänka arbetstidsmåttet för en anställd.

Den som haft ett kontrakt på 80 procent kan få nöja sig med 50 procent och den som arbetat halvtid kan i värsta fall vara nere på ett eller ett par pass i veckan.

3 av 10 jobbar heltid

Ingen uppsägning i ordets rätta bemärkelse har ägt rum men delar av en tjänst har faktiskt försvunnit. I praktiken jobbar knappt tre av tio inom handeln heltid och ofta krävs det någon form av chefsposition för att få göra det.

Hyvling av arbetstid är inget nytt. Sedan Coop-domen i Arbetsdomstolen 2016, där facket förlorade, har det ökat lavinartat. Flera stora, kända kedjor har sedan dess tvingat ner sina anställda i arbetstid.

I stället ska dessa anställda nu vara tillgängliga och hålla sig i närheten av både telefon och jobb då ett pass kan dyka upp. Jouren inom handeln är alltså i praktiken kostnadsfri.

Omöjligt att planera vila och njuta

Rätten till fritid och ersättning för alternativet är inte längre givet för den som saknar trygg anställning.

Det blir omöjligt att planera, vila och njuta. Och med hyvling som alternativ är ingen anställning inom handeln trygg.

Grattis arbetsgivare! Nu kan ni, med lagens fulla stöd, tvinga era anställda till obetald jour.

Med stigande räntor och matpriser blir den ekonomiska pressen nog för att anställda ska hålla sina kalendrar fria. Det är bara att ringa och sms:a in dem, hur och när som.

Las reformerades

Nyligen reformerades lagen om anställningsskydd, las, med löfte om modernisering. När det gäller hyvling har de nya reglerna visat sig vara helt uddlösa, vilket inte minst Handels­anställdas förbund påpekat gång på gång.

Det är ett stort problem att den grundläggande överenskommelsen mellan arbete och fritid utmanas och även att handeln blöder kompetens.

Oavsett vad högern vill få oss att tro, är fler hyvlingar ett sluttande plan som utmanar alla trygga jobb.

Det är inte så den svenska modellen är tänkt att funka. Här behöver fackföreningsrörelsen och progressiva partier samlas. Hyvlingarna måste bort.