Hela 13 miljarder kronor satsade den dåvarande socialdemokratiskt styrda regeringen år 2018 på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser via Arbetsförmedlingen.

Men redan året därpå började nedskärningarna när januariavtalet skapades och Liberalerna och Centern kom in i budgetarbetet.

Och med dagens regering fortsätter nedskärningarna.

Först aviserades 9 miljarder kronor av Kristerssons regering. När nu budgeten läggs finns bara 7,1 miljarder kvar för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hos Arbetsförmedlingen.

Och med denna borgerliga tävling mot nya bottennoteringar måste man fråga sig, finns det över huvud taget någon vilja hos arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) att knäcka arbetslösheten?

Det som krävs är utbildning och stödinsatser.

Det som finns i budgeten är nedskärningar.

Nästa år skulle matchningstjänsterna beräknas på 74 000 deltagare per månad.

Den ambitionen har nu skurits ned till 50 000 personer.

Dessutom slaktas en tredjedel av alla planerade introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.

10 000 etableringsjobb blev 1 475

Som en akut krisinsats bad arbetsförmedlingen i juli om 770 miljoner kronor extra. Det står nu klart att de bara får 200 miljoner kronor.

Samtidigt urholkas den överenskommelse som slöts mellan parterna och regeringen redan för fem år sedan om etableringsjobb. Nästa år ska regeringen finansiera 1 475 etableringsjobb, mot de 10 000 som parterna hoppades på i sin överenskommelse.

Till skillnad från tidigare regeringar har den nuvarande högerregeringen undvikit att ställa upp mål för arbetsmarknadspolitiken. Det är i och för sig logiskt när budgeten mest består av nedskärningar men det säger också något om ambitionen i regeringens arbetsmarknadspolitik.

Affärstidningen Dagens Industris budgetfråga häromdagen till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson är därmed logisk, hur ska någon veta att han gör ett bra jobb om det inte finns något mål med politiken?

– Det ska du veta genom att fler människor kommer i arbete, fler kommer i sysselsättning, svarade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson hurtfriskt.

Den självklara frågan är hur det ska gå till, när stora delar av arbetsmarknadspolitiken skärs ned.

Goda nyheter för lobbyister

Regeringens arbete blir inte snyggare av att Johan Pehrson smyckat sin arbetsmarknadspolitik med lobbyism när han nu knuffar in lobbyisten Helena Dyrssen, vd på Nordic Public Affairs, som styrelseledamot i Arbetsförmedlingens styrelse.

Lobbyföretaget Nordic Public Affairs arbetar med att marknadsföra sina kunder, till exempel privata matchningsföretag, till nya lukrativa affärer.

Att ha lobbyföretagets vd placerad i Arbetsförmedlingens styrelse är en guldsits utan dess like, naturligtvis inte för skattebetalarna men definitivt för ägarna till de privata företag som anlitar Nordic Public Affairs.

”Mer pang för pengarna” kan nu bli en bra reklamexponering för Nordic Public Affairs inför företagets kunder.

Några blir därmed lyckliga över Johan Pehrsons arbetsmarknadspolitik.

Men knappast de arbetslösa.