Friskare, nöjdare och kompetentare personal. Det är målet när Malmö kommunala bostadsbolag, MKB inför 32-timmars vecka för sina omkring 360 anställda.

Målet är att fyradagarsveckan ska vara en realitet år 2030.

Men enligt Timo Närhi, klubbordförande för Fastighets på MKB är arbetet redan i gång.

Två timmar för välmående

Nyligen har bolaget infört något man kallar 40 minus två, vilket innebär att två timmar i veckan ska sättas av till att exempelvis läsa, träna eller umgås med kollegor.

Än så länge rör det sig inte om någon arbetstidsförkortning. Insatsen är mer att betrakta som en förlängd friskvårdstimme.

– Tanken är inte att vi ska vara lediga. Tiden ska användas för att främja välmående på något sätt. Det kan vara att läsa, cykla till jobbet eller ta promenader, säger Timo Närhi till Arbetet.

Görs det här rätt så gynnar det alla. Men kanske allra mest oss som jobbar fysiskt

Timo Närhi, Fastighets klubbordförande på MKB.

Viktigt att inte få extrajobb

Timo Närhi är noga med att säga att fyradagarsveckan är en målsättning. Exakt hur man ska nå dit är inte helt klart.

Arbetsgivarens idé är att arbeta smartare, identifiera så kallade tidstjuvar, och bli bättre på digitala arbetsverktyg.

– Från vårt perspektiv är vi noga med att personalen inte får några extra arbetsuppgifter, att de till exempel ska täcka upp med helgjobb. Då försvinner ju poängen.

Frågetecken kvarstår

Andra frågetecken är hur en 32-timmarsvecka rimmar med pensionsinbetalningar, sjukförsäkringar och inbetalningar av arbetsgivaravgifter. Där är man inte heller framme, säger Timo Närhi.

Klart är i alla fall att 40 minus två-systemet ska byggas ut för att nästa år bli 40 minus fyra. Till stor glädje för många av de anställda.

– Det är kul att arbeta för en arbetsgivare som tänker utanför den gängse boxen. Görs det här rätt så gynnar det alla. Men kanske allra mest oss som jobbar fysiskt, säger Timo Närhi.

Intresset för fyradagarsvecka ökar

Experiment med fyradagarsvecka har blivit ett allt vanligare fenomen, både i Sverige och globalt.

I Storbritannien förra året deltog 61 företag i en omfattande studie gällande fyradagarsvecka. Resultaten var överlag positiva och efteråt sade 18 av förtagen att de ämnade fortsätta med modellen. Andra länder som nyligen experimenterat med fyradagarsvecka är Belgien, Spanien, Portugal och Kanada.

I Sverige har bland annat Mörbylånga och Borgholms kommuner testat modellen. Exempel på svenska företag med fyradagarsvecka är marknadsföringsbyrån Topvisible och ryggsäcksföretaget Sandqvist.