Det är inför nästa års avtalsrörelse som IG Metall lägger förslaget att industrin ska övergå till fyra dagars arbetsvecka. 

Främst krävs förändringar för bilindustrin, som står för runt fem procent av Tysklands BNP och sysselsätter över 800 000 personer. 

Enligt TT, som hänvisar till en regeringsfinansierad rapport, riskerar hälften av jobben att försvinna till år 2030. 

Detta på grund av den strukturförvandling som innebär ökad automatisering och övergången till elbilar. 

Enligt IG Metalls förslag ska arbetstidsreduktionen åtföljas av lönesänkningar, men lönesänkningen ska proportionellt sett vara mindre.

Fördelen för arbetsgivare skulle, enligt facket, vara möjligheten att både sänka lönekostnaderna och samtidigt behålla kvalificerad personal.

IG Metall är Tysklands största fackförening med 2,3 miljoner medlemmar.

Artikeln är tidigare publicerad i Elektrikern som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.