Att arbeta fyra dagar i veckan med bibehållen lön visade sig vara bra både för företagen och för de anställda.

Det visar en brittisk studie där 61 företag testade upplägget. Företag från olika branscher, till exempel reklambyråer, banker, handel och byggföretag, deltog i studien.

Under sex månader förra året fick närmare 3 000 anställda en extra ledig dag i veckan med bibehållen lön.

När försöket nu har utvärderats så är resultatet huvudsakligen positivt. 

Fyradagarsvecka blir kvar

Av de 61 företagen uppger 56 (92 procent) av dem att de tänker fortsätta försöket med fyradagarsvecka och 18 företag har redan gjort det till en permanent förändring.

En av de största fördelarna hittar forskarna bakom studien i personalens välmående. De anställda blev mindre stressade och mådde bättre, både fysiskt och psykiskt.

Ökad lönsamhet

Samtidigt mådde även företagen bättre, i alla fall sett till produktivitet och lönsamhet. Mycket beroende på att sjukskrivningar och annan frånvaro minskade. Men även att man rensade i möteskalendrar så att de anställda kunde fokusera mer på sina arbetsuppgifter.

Inget företag redovisade minskad lönsamhet. Ungefär hälften rapporterade att produktiviteten låg på samma nivå som innan, medan en tredjedel såg en liten förbättring och 15 procent uppgav att den hade förbättrats avsevärt.

– De här otroliga resultaten visar att fyradagarsveckan med bibehållen lön verkligen fungerar. Nu har tiden kommit för att rulla ut det över hela landet, säger Joe Ryle, en av initiativtagarna till studien, i en kommentar.

Några blev mer stressade

På minussidan uppger en del av de anställda att de kände sig mer stressade, då de skulle få lika mycket gjort fast på fyra dagar i stället för fem.

Försöket är ett samarbete mellan tankesmedjan Autonomy och forskare från Cambdrige i England och Boston College i USA.

Resultatet av studien av fyradagarsveckan presenteras på Autonomys hemsida.