Åklagaren hade yrkat på fängelse för människoexploatering för både krogprofilen och hans fru. Nu döms kvinnan i familjen till villkorlig dom och samhällstjänst på 240 timmar för att ha utsatt två filippinska barnflickor för människoexploatering.

Hennes man, en västsvensk krogprofil, frias från människoexploatering men döms för medhjälp. Han får villkorlig dom och dagsböter.

Båda döms också för brott mot både utlänningslagen och folkbokföringslagen.

Paret ska också betala sammanlagt 115 000 kronor i skadestånd till de båda barnflickorna.

Övervakad i sovrummet

Göteborgs tingsrätt slår bland annat fast att arbetstiderna som den ena barnflickan haft under sina år hos familjen inte ”står i någon som helst rimlig proportion” till den lön hon haft.

Som särskilt försvårande omständigheter nämns att det funnits en övervakningskamera i hennes sovrum och att hon fått sova med familjens barn på nätterna.

– Det kändes som att jag var i en bur, sa kvinnan själv under rättegången om hur hon upplevt tiden hos paret.

Mycket ovanligt fall

Den andra kvinnan som kvinnan i familjen nu döms för att ha exploaterat hade bara varit hos familjen i tio dagar när hon gick till polisen.

Det blev startskottet för detta ovanliga rättsfall. Lagen om människoexploatering infördes 2018 för att skärpa skyddet för de mest utsatta på arbetsmarknaden. Men sedan dess har väldigt få fall om exploatering i arbete alls nått domstol och endast en person har tidigare dömts för det.

För att någon ska kunna fällas räcker inte att arbetsvillkoren varit usla, den som drabbats ska också ha hamnat där via tvång, vilseledande eller genom att dennes svåra situation utnyttjats.

Värt tio månaders fängelse

Tingsrätten skriver att om kvinnan i det här målet hade dömts till fängelse hade det blivit tio månader. I domen slås också fast att brotten innefattat en integritetskränkning som varit så stor att det talar för ett fängelsestraff.

Att man ändå landar i villkorlig dom och samhällstjänst i stället för fängelse motiveras bland annat med att kvinnan förklarat sig villig att genomföra samhällstjänst och att hon har relativt små barn. I domen står att man tar beslutet med beaktande av de omständigheterna, men inte utan viss tveksamhet.