I Ekots lördagsintervju i helgen avfärdade friskolekoncernen Academedias vd Marcus Strömberg regeringens nya angiverilag.

Och det är naturligtvis bra att lärarna inte bör tvingas agera Stasispioner åt regeringen.

Men vad Marcus Strömberg i övrigt sa om den svenska friskolemarknaden fick i flera fall nackhåren att resa sig.

Rörande enig med skolminister Lotta Edholm var Marcus Strömberg om att synen på friskolesektorn måste ändras.

Men knappast när det gäller vinstuttagen.

Berörs inte av reglerna

Som Arbetet ledare tidigare har skrivit om är det förslag som skolministern nu jobbar med i stället ett försök att befästa friskolors ”rätt” till vinstuttag en gång för alla.

Här ska visserligen finnas en vinstbegränsning de första åren för nya aktörer.

Den nya lagen ska också innehålla någon form av förbud mot vinstuttag för skolbolag som bryter mot lagen, något som i en normal värld borde vara självklart.

Det viktiga är dock att varken Academedia eller någon av de övriga stora friskolekoncernerna berörs av någon av dessa regler.

Däremot berörs de i allra högsta grad av det fripass som den nya lagen också ska innehålla.

Stora etablerade koncerner, typ just Academedia, ska nämligen få sina vinstuttag långsiktigt säkrade.

Lydig utbildningsminister

Hur denna långsiktighet ska garanteras är inte klart men allt tyder på att det blir förenat med gigantiska skadestånd om staten vill bryta Academedias och andra friskolekoncerners rätt till vinstuttag.

”Politiken har hittills inte vårdat friskolereformen”, säger Marcus Söderberg i Ekots lördagsintervju.

”Men med den nuvarande regeringen finns det möjligheter till det”, tillägger han.

Och det är inte utan att gamla textsnuttar från ”Staten och kapitalet” känns väldigt relevanta.

Lydigare politiker än dem i Ulf Kristerssons regering kan friskolekoncernerna knappast önska sig.

Marcus Strömberg hinner också avfärda tanken på att ge kommunala skolor högre skolpeng än friskolor för att väga upp deras högre kostnader för det ansvar de har för att alla barn får undervisning.

De får redan mer, anser Marcus Strömberg och avfärdar därefter frankt att kommuner ska ha vetorätt när det gäller friskolors etablering.

– Nej. Att ge kommunerna carte blanche tycker jag är att gå lite väl långt, säger han.

Och även detta uttalande är faktiskt fullkomligt häpnadsväckande.

185 miljoner förlorade

Det svenska folkets representanter i beslutande församlingar ska alltså inte få bestämma hur de skattekronor befolkning betalar ska få användas.

Det ska friskolekoncernerna besluta över.

Än värre blir det när Sveriges Radios utfrågare Johar Bendjelloul återigen borrar ned sig i vinstuttagen.

2022 tog Academedias ägare ut 185 miljoner kronor ur bolaget i egen personlig vinst. Det är alltså 185 miljoner av de skattepengar som Academedia får till undervisning som de väljer att inte lägga på undervisning utan i stället lägga i egen ficka.

Om det finns elever som behöver mer undervisning, ska de inte få det då, snarare än att Academedias ägare får pengarna som vinstuttag, undrar Johar Bendjelloul.

Det är en balansgång, svarar Academedias vd Marcus Strömberg.

Aktiebolag inte hållbara

Om de skattepengar som svenska folket betalar för elevers skolgång verkligen ska gå till elevers skolgång eller om de i stället ska sättas in på Academedias ägares ISK-konton, eller vad ägarna nu använder de beslagtagna skattepengarna till, är alltså en ”balansgång” enligt koncernens vd.

Fullkomligt hårresande.

Visst är det bra att även Academedias vd ställer upp på det självklara för varje icketotalitär stat: Att statliga angiverilagar måste avfärdas.

Men när det gäller vinstutdelning måste regeringens försök att långsiktigt säkra friskolekoncerneras vinstuttag stoppas.

Sveriges lärare och Sveriges skolledare har antagit ett program där de skriver:

”Vinst och marknadsskola ska fasas ut […] Aktiebolag är inte en långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet”.

Där har vi målbilden för att åter få svensk skola på fötter.