Målarnas fackförbund ska ”i samråd med socialdemokratiska arbetarepartiet verka för medlemmarnas trygghet i arbetslivet”.

Det är bara en av flera formuleringar i förbundets stadgar där partiet nämns som den naturliga samarbetspartnern. 

Men tiderna förändras, menar avdelningarna 2, 3 och 4 inom Målarnas. Inför kongressen 23-25 augusti föreslår de att formuleringar om samarbetet med partiet helt stryks ur stadgarna.

– Det är jätteviktigt med facklig-politisk samverkan. Men att låsa ett samarbete i stadgarna är inte nödvändigt utan man samarbetar eller pratar med olika partier som företräder medlemmar på bästa sätt, säger Jonny Svensson, som skrivit en av motionerna.

”En anpassning”

Jonny Svensson är ombudsman i förbundet och kassör i avdelning 4 i Borås. Men också aktiv socialdemokrat, som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygd. 

Ändå vill han alltså ta bort skrivningarna om sitt eget parti.

LO-förbundens kopplingar till Socialdemokraterna har länge väckt debatt. På senare år har facken också fått en ny situation att förhålla sig till, där fler medlemmar stöttat Sverigedemokraterna. 

Förslagen som nu läggs är symboliska eftersom Målarna är det sista av 14 LO-förbund som uttryckligen nämner Socialdemokraterna i sina stadgar (se faktaruta). 

– Det innebär en anpassning i linje med andra LO-förbund, även om det inte är det viktigaste skälet, säger Jonny Svensson. 

”Slipper beskyllas”

Men något stopp för samarbete med Socialdemokraterna blir det inte. Ett huvudmål med förändringen är ”att det faktiskt blir lättare att mota till exempel främlingsfientliga partier, då vi slipper bli beskyllda för att gå Socialdemokraternas ärende”, som det står i en motion. 

Förbundsstyrelsen går med på att ersätta formuleringarna om partiet med ”facklig-politisk samverkan”. 

Motionärerna ville även få in att förbundet är partipolitiskt obundet. Det vill inte förbundsstyrelsen eftersom det skulle innebära att facket avsäger sig inflytande i samhället och i ”vårt arbetareparti”, som de skriver i sitt svar. 

– Vi kommer vara nöjda för vi tycker att förbundsstyrelsen tar hänsyn till intentionen i vår motion, säger Jonny Svensson. 

Facklig-politisk samverkan brukar ju bara vara med S. Är förändringen bara för syns skull? 
– Vi stödjer det parti som gynnar våra medlemmar bäst och historiskt sett har det varit Socialdemokraterna. Men beslutet kan omprövas. Vi stödjer inte partiet med pengar, som vi gjorde förr. Det är någon form av markering för att vi inte är riktig nöjda.

Så skriver övriga LO-förbund om S

Bland LO-förbunden är det bara Målarna som uttryckligen nämner Socialdemokraterna i sina stadgar. Förbundet ska ”i samråd med socialdemokratiska arbetarepartiet verka för medlemmarnas trygghet i arbetslivet”. 

Det finns även formuleringar kring avdelningar och sektioner. Sektionerna ska exempelvis verka för att medlemmar blir ”representerade i politiska sammanhang via det socialdemokratiska arbetarpartiet”. 

LO har i sina stadgar som uppgift att ”verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn”· Och att ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet”. 

Bland LO-förbunden finns olika formuleringar om politik. De varierar lite men påminner om varandra. Ofta handlar det om att tillvarata medlemmarnas intressen och att verka ”för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, och ekonomisk demokrati”, som exempelvis Handels skriver. GS och Byggnads, förbundet som Målarnas ska rösta om att bli en del av på kongressen, har även lagt till att arbeta för en ”socialistisk samhällsutveckling”·