Vägvalet som förbundet nu står inför handlar om att fortsätta som eget förbund med en rejält avskalad organisation eller att bli en del av Byggnads, rapporterar Målarnas Facktidning.

Jan-Olov Gustafsson är vice ordförande och kassör i Målarna. Han har varit sammankallande i arbetsgruppen som gjort konsekvensbeskrivningar för de olika alternativen.

– Beslutet är inte fattat, det tas på kongressen i augusti nästa år. Det är viktigt att komma ihåg, säger Jan-Olov Gustafsson och fortsätter:

– Frågan ska nu diskuteras med medlemmar och vi måste pröva varje argument. Vi anställda behöver gå i medlemmarnas skor och ta reda på vad är bäst för dem, säger han.

Färre medlemmar

Bakgrunden till vägvalet är att medlemsantalet i förbundet har minskat från 14 446 till 12 904 medlemmar från 2015 till idag. 

Förutom medlemsavgifter har inkomsterna minskat genom att branschavgiften från Särskilt tillägg måleri har upphört. 

Nästa år kommer förbundet ha 38 miljoner mindre i intäkter jämfört med 2015. Även de finansiella intäkterna riskerar att bli lägre än tidigare år.

En arbetsgrupp har utrett om det finns ekonomiska förutsättningar för att fortsätta som eget förbund och kommit fram till att fortsätta som organisationen ser ut idag är inte möjligt.

En mer detaljerad beskrivning av besparingar och hur det kan göras förändringar i organisationen som påverkar medlemmarna så lite som möjligt görs nu och kommer vara klar 1 februari.

Målarna blir ett annat förbund

Ska Målarna vara kvar som eget förbund blir det ett annat förbund än i dag.

– Tidigare så kallade heliga kor behöver slaktas, exempelvis försäkringar. Vi måste ha ett “nice to have, need to have” perspektiv, säger Jan-Olov Gustafsson.

Byggnads har fem kollektivavtal och Måleriavtalet skulle bli det tredje största och lackavtalet det minsta. Byggnads har ett mindre försäkringspaket än Målarna, de har ingen kollektiv hemförsäkring.

– Det har funnits påståenden och frågor kring Byggnads och de har vi i arbetsgruppen försökt att besvara med fokus på medlemmarna och inte på anställda och förtroendevalda, säger Jan-Olov Gustafsson.

Likheter med förbunden

– Byggnads är i väldigt många delar likt oss och vi samarbetar redan med a-kassan, medlemscenter, studier och genom 6F och Fasab, säger han.

Arbetsgruppen har bestått av Jan-Olov Gustafsson, Tina Löfgren, Josefine Johansson, Jonny Svensson och Peter Sjöstrand.

Deras rapport har godkänts av Förbundsstyrelsen som kommer att uppdatera underlaget fram till beslutet ska tas.

Tidigare omorganisation

Det är inte första gången Målareförbundet gjort utredningar och tagit beslut om förändringar i organisationen. Även senast var Byggnads ett av alternativen. Då röstades det ned och istället samlades förbundet under ett organisationsnummer. Längst ned i texten finns länkar till artiklar från den processen som pågick under 2017.

Artikeln är tidigare publicerad i Målarnas Facktidning som tillsammans med Arbetet och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.