Det är inte enbart den stora frågan om fackförbundet Målarnas framtid och eventuella sammangående med Byggnads som ska diskuteras på den kommande kongressen i Stockholm den 23 till 25 augusti. 

Det ska även röstas om flera motioner som lämnats in av Målarnas medlemmar och avdelningar. En av dem handlar om förbundets alkoholpolicy. En fråga som väckte stor debatt även förra kongressen 2019. 

Målaren Stefan Lövstrand från Karlstad har skrivit den men fick sin avdelning att ställa sig bakom förslaget. 

Det går ut på att skärpa de regler som finns i dag kring representation. Han vill helt enkelt få in en skrivning som säger att förbunden inte får bjuda på alkohol för förbundets pengar.

– I min värld är det dags för en modern policy. Det är en medlemsorganisation och det är medlemmarnas pengar som driver förbundet. Och vi har redan tagit tydliga steg mot en friskare alkoholpolicy, säger han.

Styrelsen säger nej

Stefan Lövstrand berättar att hans och även andras avdelningar redan fattat egna beslut om att inte längre bjuda på alkohol. Han menar att det här förhållningssättet är vida spritt inom förbundet. 

Förbundsstyrelsen säger dock nej till motionen. De anser att policyn som ändrades 2019 är tillräckligt restriktiv. I dag gäller att alkohol ska serveras ”med återhållsamhet”. Det innebär högst ett eller två glas vin eller öl per person.

Förbundsstyrelsen får endast dricka alkohol två gånger per år. Men vid exempelvis internationella besök är det tillåtet att anpassa sig till ”internationell sedvänja” och dricka mer. Inför varje representation med alkohol ska det fattas ett beslut som ska dokumenteras och motiveras. 

”Sämsta ursäkten”

Enligt förbundsstyrelsen så bjuds det väldigt sällan på alkohol, främst när förbundets personal ätit julbord. 

Att det sker sällan accepterar inte Stefan Lövstrand som argument för att avslå hans motion. 

– Det är den sämsta ursäkten jag någonsin hört. Varför skylla på att det sker så få gånger? Det är lite som att säga ”det är så få som kör bil fulla så vi behöver inte ändra på lagen”. 

Han menar att frågan är en principsak, särskilt i ljuset av förbundets framtid. 

– Händer det så sällan kan man lika gärna ta bort det helt och hållet och spara in de pengarna. Särskilt då vi går in i ett vägskäl där vi kanske måste spara minst 30 miljoner kronor per år om vi inte blir en del av Byggnads, säger han. 

Röstar kongressen för att Målarna ska bli en del av Byggnads så får förbundet en tuffare alkoholpolicy än i dag. Liksom de flesta andra LO-förbund bjuder Byggnads aldrig på alkohol, något som drevs igenom förra året.

Så gör LO och andra LO-förbund

LO: 2017 klubbade LO:s representantskap att organisationen aldrig ska bjuda på alkohol. 

Kommunal: Bjuder aldrig på alkohol.

Handels: Bjuder aldrig på alkohol.

GS: Bjuder aldrig på alkohol.

Elektrikerna: Bjuder aldrig på alkohol.

Byggnads: Bjuder aldrig på alkohol.

Seko: Bjuder aldrig på alkohol.

HRF: Bjuder aldrig på alkohol.

Musikerförbundet: Bjuder aldrig på alkohol. 

Pappers: Bjuder aldrig på alkohol.

Transport: Bjuder aldrig på alkohol.

Fastighets: Bjuder aldrig på alkohol förutom vid internationell representation då förbundsstyrelsen kan fatta beslut om undantag. Det har hittills aldrig skett.

Livs: ”Alkohol kan förekomma vid exempelvis personalkonferens, kongress, avtackning eller i samband med besök av internationella gäster, men då med måttfullhet och ska då ske i samband med måltid. En praxis är två öl eller två glas vin.”

IF Metall: Tillåtet att bjuda på alkohol vid extern representation, alltså när förbundet exempelvis har besök från andra håll. Vid intern representation är huvudregeln att inte bjuda på alkohol. Det tillåts dock vid vissa tillfällen, exempelvis uppvaktningar och ”särskilda högtidstillfällen”. Starksprit är förbjudet. Huvudregeln är max två glas vin eller två glas öl.