Transportarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen för taxibolagen, Biltrafikens arbetsgivareförbund (BA), lyckas inte enas om ett nytt avtal.

Det handlar främst om hur löneutrymmet ska fördelas utifrån antal år i yrket och om hur garantilönen ska räknas upp för förare som har procentlön, det vill säga får lön utifrån hur många körningar de gör.

Förhandlingarna återupptogs i går tisdag efter att parterna pausade dem i början av juli, eftersom man inte lyckades komma överens. 

Strandade förhandlingar

Men bara en halv dag in i förhandlingarna strandade de och Transport lämnade under gårdagseftermiddagen över sitt varsel om konflikt till arbetsgivarna.

– Vi tvingas tyvärr varsla eftersom vi har en motpart som vägrar att hålla konstruktiva förhandlingar. Vi upplever också att arbetsgivarparten har en tendens att gena lite kring sanningen, säger förbundsordförande Tommy Wreeth i ett pressmeddelande från Transport.

Blockad nästa vecka

Den varslade blockaden träder i kraft den 25 augusti klockan 04.00 med stopp för nyanställningar, inhyrd personal, övertid och mertidsarbete.

Enligt varslet inleds strejk måndagen den 4 september och pågår mellan klockan 04.00 och 17.00. Förare och arbetsgivare vid totalt sex taxiföretag som verkar på 14 orter berörs, varav flera dessutom kör färdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

Förbundsordförande Tommy Wreeth hoppas nu att Medlingsinstitutet ska kopplas in och att medlare ska utses så fort som möjligt.

– Min förhoppning är att medlingen ska komma i gång i nästa vecka, säger han.