I slutet av april tecknade Transport ett nytt avtal med Sveriges Hamnar om arbetet i hamnarna.

– Vad vi kan erbjuda Svenska Hamnarbetarförbundet är ett likalydande avtal, som då blir ett så kallat andrahandsavtal, säger Johan Grauers, förhandlingschef vid Sveriges Hamnar. Att ha olika avtal på samma arbetsplatser och för samma yrkesgrupper går inte, enligt honom.

Men i uppgörelsen mellan Transport och Sveriges Hamnar finns en förändring i anställningsskyddet som Hamnarbetarförbundet inte godtar.

”Företrädesrätten ett värde”

Personer som har haft vikariat eller allmän visstidsanställning ska inte längre ha företräde till nya behovsanställningar – alltså de så kallade blixtanställningar som alltid har förekommit i hamnarna.

– Jag ska medge att den här förändringen har relativt begränsad betydelse, men företrädesrätten har absolut haft ett värde, säger Erik Helgeson, vice förbundsordförande för Hamnarbetareförbundet.

– Nu kan vi hamna i avtalslöst tillstånd för lång tid, och det skapar osäkerhet. Om arbetsgivarna hade fört dialog med oss innan de gjorde upp med Transport hade den här situationen gått att undvika. Men de ville inte prata med oss, säger Erik Helgeson.

”Påverkar inte verksamheten”

Sveriges Hamnar tonar ner betydelsen av att avtalet har sagts upp.

– Uppsägningen påverkar varken verksamheten i hamnarna eller villkoren för de anställda, som styrs av vårt hamn- och stuveriavtal med Transport, säger Johan Grauers.