Vid årsskiftet höjdes pensionsåldern. Numera måste du ha fyllt 66 år för att få garantipension och bostadstillägg, mot tidigare 65 år.

Som en anpassning till detta betalas sjukersättning ut till 66 års ålder.

Men det tillägg till sjukersättningen som privatanställda arbetare kan få genom AGS (en försäkring som följer med kollektivavtal) har inte hängt med. Den har alltså upphört vid 65 års ålder.

För varje månad har det blivit svårare att få pengarna att räcka.

Johan

Förlorat tusenlappar

Under årets första månader har många LO-medlemmar med sjukersättning förlorat tusenlappar varje månad på att ersättningen från AGS upphört då de passerat 65-årsdagen.

Men efter månader av förhandlingar har LO och Svenskt Näringsliv nu enats om att höja åldersgränsen i AGS-försäkringen till 66 år.

– Vilken lättnad. Från och med mars i år har jag fått klara mig utan 3 200 kronor i AGS-ersättning per månad, och det har märkts, säger Johan, som har arbetat i plastindustrin i många år innan han fick sjukersättning.

– Det har inte varit svält. Men för varje månad har det blivit svårare att få pengarna att räcka. Förutom att min inkomst sjönk blir ju allting dyrare.

Ny uppgörelse

Den uppgörelse som LO och Svenskt Näringsliv presenterar i dag, måndag, innebär att de arbetare som har sjukersättning och har fyllt 65 år sedan årsskiftet får ut ersättningen från AGS retroaktivt. Totalt fyller drygt 3 000 arbetare med sjukersättning 65 under året.

Också åldersgränsen i arbetsskadeförsäkringen TFA höjs från 65 till 66 år. TFA kompletterar den allmänna försäkringen vid arbetsskada.

För privatanställda tjänstemän innebär uppgörelsen att arbetslösa som fyllt 65 år kan få en ersättning som kompletterar a-kassan till dess att de fyller 66.

I ett pressmeddelande säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson att en orättvis lucka i försäkringssystemet nu har täppts till.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl gläds åt ”parternas förmåga att hitta lösningar som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare”, något som ”stärker arbetsmarknadens funktionssätt”.

Avgifterna höjs inte

Förändringarna i AGS och TFA kräver inte att de avgifter som arbetsgivarna betalar in till försäkringarna höjs, åtminstone inte för närvarande.

Johan, som egentligen har ett annan namn, har kontaktat Torbjörn Johansson under förhandlingarna och berättat om sin situation.

– Jag har varit medlem i IF Metall i gott och väl 45 år. I dag känns det bra att jag har varit med i facket, och att facket hjälpte mig i nödens stund.

I förhandlingarna med Svenskt Näringsliv har LO drivit kravet att privatanställda arbetare ska tjäna in tjänstepension efter 65 års ålder.

Samtidigt har tjänstemännen inom PTK krävt att deras tjänstepension ska tjänas in tidigare (idag betalar arbetsgivaren in pengar till pensionen när den anställde fyllt 25 år).

De här kraven kommer facken att driva vidare när förhandlingarna fortsätter i höst.