Hur hinner man som familjefar med ett heltidsjobb på Arbetsförmedlingen, att samtidigt driva en kiosk och även ta konsultuppdrag för ett privat jobbcoachningsföretag? 

Frågan ställs av en förhörsledare på polishuset i Uppsala i september 2022. 

Lite mindre än ett år senare har nu arbetsförmedlaren åtalats för grovt tagande av muta och grovt tjänstefel. Företrädaren för jobbcoachningsföretaget åtalas å sin sida för grovt givande av muta. Båda förnekar brott.

Det är en omfattande brottsutredning och händelserna ska ha inträffat för flera år sedan. Arbetsförmedlaren jobbade hos företaget innan han blev anställd på Arbetsförmedlingen. 

Flera bolag inblandade

Frågan där inne på polishuset handlade inte om en oro för orimliga arbetsvillkor. Utan om de 426 000 kronor som jobbcoachningsbolaget satt in på arbetsförmedlarens privata konto mellan oktober 2018 och oktober 2019. Och som arbetsförmedlaren påstår gällde arbete han utfört.

Pengarna har betalats ut i samma veva som mannen fattat en rad beslut om utbetalningar till bolaget och andra bolag med kopplingar till det. Pengarna har gällt olika tjänster för arbetslösa. Totalt har 1,1 miljoner kronor i statliga pengar gått till bolagen efter mannens beslut. Det är många olika verksamheter. Transport, omsorg och även en idrottsförening. 

Arbetsförmedlaren har även skrivit in en person han känner i ett av Arbetsförmedlingens program. 

Äger kiosk

Mannen försvarar sig med att pengarna han fått insatta på sitt konto är betalning för jobb han gjort åt jobbcoachningsbolaget, vid sidan av sitt heltidsjobb som arbetsförmedlare, och alltså inte en muta.

Misstankarna har väckts efter tips, Skatteverkets revision av bolaget och Arbetsförmedlingens interna utredningar. 

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalet med jobbcoachningsbolaget och avskedat arbetsförmedlaren.

Åklagaren vill även att själva företaget blir skyldigt att betala en företagsbot på fyra miljoner kronor.