Varslet från Hamnarbetarförbundet skulle ha inneburit strejk i Helsingborgs hamn och vid ro-roterminalen i Göteborgs hamn från och med torsdag morgon, liksom övertids- och nyanställningsblockad i Hallands hamnar från samma tidpunkt.

I nästa steg, från och med den 9 juli, skulle en terminal i Göteborgs hamn samt skogsföretaget SCA:s hamnar i Sundsvall och Holmsund ha drabbats.

Två krav

Hamnarbetarförbundet hade varslat om konflikt för två krav: dels rätt till facklig introduktion av nyanställda, dels en fond för rehabilitering av behovsanställda hamnarbetare som vill tillbaka till jobbet efter att de varit sjuka eller skadade.

I förslaget från medlarna finns ingen ökad rätt till facklig introduktion. Däremot åtar sig arbetsgivarna att utreda ett nytt system för rehabilitering av behovsanställda.

Med början den 1 juli 2024 ska arbetsgivarna sätta av 0,05 procent av lönesumman för att finansiera systemet. Dessförinnan – senast den 1 mars 2024 – ska Sveriges Hamnar presentera hur systemet ska se ut och finansieras långsiktigt.

– Åtagandet är inte en del av kollektivavtalet, utan ligger vid sidan om – det är svagheten. Vi kan alltså inte få skadestånd om arbetsgivarna inte uppfyller sitt åtagande, säger Erik Helgesson, vice ordförande i Hamnarbetarförbundet.

– Men vi har svårt att se att de skulle kunna fuska bort vad de gått med på. Vi ser det här som ett första steg, nu finns tid att diskutera de detaljer vi inte är nöjda med.

Medlemmar ska rösta

Till de detaljerna hör att bara den som varit behovsanställd i tio år ska omfattas av systemet.

Hamnarbetarförbundets medlemmar ska nu rösta om medlarnas förslag till uppgörelse. Omröstningen ska vara klar den 10 juli.

– Förbundets styrelse förordar att medlemmarna antar förslaget, men om medlemmarna förkastar det är vårt uppdrag att lägga nya varsel, säger Erik Helgesson.

Nytt kollektivavtal

Arbetsgivarna inom Sveriges Hamnar svarar på det avblåsta strejkvarslet med att dra tillbaka sin varslade lockout, som riktades mot Hamnarbetarförbundets medlemmar i de hamnar där facket blåst till strid.

I april slöt Transportföretagen ett nytt kollektivavtal med Transport för arbetet i hamnarna.

– För Sveriges Hamnar är det fortfarande avgörande att ett nytt avtal med Hamnarbetarförbundet är ett andrahandsavtal som är likalydande med det avtal som redan har tecknats med Transportarbetareförbundet, och som tillämpas på alla hamnarbetare i Sverige, säger Johan Grauers, förhandlingschef hos Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Om Hamnarbetarförbundet säger ja till medlarnas förslag får förbundets medlemmar samma löneökningar som i Transports avtal. Liksom en inskränkning i de behovsanställdas rätt till återanställning som Transport har gått med på.

”För jävliga situationer”

Behovsanställningar står för en betydande del av allt arbete i hamnarna. I dag har arbetsgivarna inte rehabiliteringsansvar för de behovsanställda.

Enligt Erik Helgesson uppträder hamnarna mycket olika mot skadade och sjuka behovsanställda som vill börja jobba igen. Vissa går med på att anpassa arbetet eller arbetstiden, andra inte.

– Ibland uppstår för jävliga situationer. Efter svåra skador – fingrar som slitits av, ben som slagits sönder vill arbetsgivaren inte veta av personen förrän han är helt återställd igen.